Festo je prikazao tri nova koncepta za industrijsku primenu superprovodničke tehnologije na sajmu u Hanoveru 2016. Prikazane su mogućnosti superprovodnika da beskontaktno horizontalno pomera radnu ploču i da se ista prenese preko vodene površine, griperi se mogu koristiti sa suspenzijom a objekti se mogu pomerati unutar zatvorene cevi ispunjene tečnošću. Jedinstvene karakteristike superprovodnika ovde dolaze do izražaja, omogućavajući efikasne pokrete sa suspenzijom uz mali utrošak energije – čak i sa druge strane zida ili kroz medij.

Superprovodnici su materijali koji se ispod određene temperature mogu “zamrznuti” u polju stalnog magneta na definisanoj udaljenosti i usled toga mogu lebdeti. Rezultujući procep ostaje stabilan u svakoj poziciji u prostoru. To znači da se objekti mogu zadržavati u poziciji bez kontakta i bez upotrebe bilo koje upravljačke tehnologije, a mogu se i pomerati uz minimalnu potrošnju energije. Nakon nekoliko godina intenzivnih istraživanja i tri godine iskustava u ovoj oblasti na sajmovima, Festo se sada dogovara (možda je lepše reći sastaje, izlazi u susret) sa partnerima i kupcima kako bi istražio njihove ideje za primene.

SupraJunction_03

“Kompletno nova forma pokreta može se proizvesti sa superprovodnicima koja se do sada činila nemogućim. (Kompletno nova forma pokreta, koja se u prošlosti činila nemogućom, sada se može proizvesti uz pomoć superprovodnika). Sada imamo dvadeset (dvanaest) različitih koncepata koji su našim kupcima inspiracija za nove aplikacije”, kaže Georg Berner, šef strateškog korporativnog razvoja, Festo Holding Grupe i kordinator projekta za SupraMotion koncepte.

SupraJunction_02

Tri nove moguće primene
Sa tri postojeća SupraMotion izložbena modela, Festo je još više proširio spektar mogućnosti za skladištenje i pomeranje koje je do sada prikazivao i na sajmu u Hanoveru 2016 prikazao tri nove moguće aplikacije. Sva tri objekta imaju električno regulisane kulere(hladnjake) sa maksimalnom potrošnjom od 80W. “Čim se spustimo na tranzicionu temperaturu od -180°C, možemo precizno odrediti neophodnu temepraturu hlađenja sa regulatorom u zavisnosti od potreba sistema – ako superprovodnik treba da nosi veće opterećenje, možemo ga ohladiti na nižu temperaturu, na primer”, objašnjava Georg Berner.

SupraJunction: horizontalno pomeranje suspendovanih radnih ploča
Sa SupraJunction, Festo je demonstrirao beskontaktni transport objekata preko zatvorenih površina i kroz zaštitna vrata. Dve noseće radne ploče lebde nad superprovodnicima zahvaljujući pričvršćenim magnetnim šinama postavljenim sa njihove donje strane. One nose male staklene kontejnere po kružnoj stazi od jednog supeprovodničkog elementa konvejerskog sistema do sledećeg na posebnom sistemu za rukovanje.
Pri beskontaktnom transferu (pomeranju) od jednog do drugog krostata, elektromagnet  prikačen za električnu osu navodi radnu ploču ka sledećem kriostatu u pravcu privlačenja magnetnih šina.

Festo je stoga prvi put realizovao automatizovani transfer od jednog ka drugom sistemu u horizontalnoj ravni i omogućio suspendovani transport u dugom proizvodnom lancu i unutar sistemskih granica.

Na ovaj način, radne ploče lebde nad ravnom vodenom površinom bazena. Noseći sistem i automatizacioni mehanizam su stoga potpuno odvojeni, što štiti komponente od prljanja i umnogome olakšava čišćenje – idelano za aplikacije u industriji pakovanja, automatizaciji laboratorija, medicinskoj tehnologiji, kao i u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.

SupraJunction_01

SupraGripper: mehaničko prihvatanje uprkos prostornoj razdvojenosti  
Uz SupraGripper dva griperska elementa, svaki sa po tri prsta, lebde slobodno nad dve polukružne ploče. Ova tehnologija bi mogla da omogući objektima da budu uhvaćeni i transportovani unutar zatvorenog prostora – praktično rešenje za prostore gde je čistoća bitna ili za rad u tečnostima, gasovima ili vakuumu.

Efekat lebdenja se dobija uz pomoć tri kriostata, koji su instalirani ispod ploče i mogu se pomerati gore i dole. Griperi stoga ili lebde nad pločom ili leže na njoj. Dodatno, dve ploče se mogu rotirati i precizno pozicionirati uz pomoć dva rotaciona pogona, pa se dva gripera mogu preneti od jednog do drugog kriostata. Da bi se uhvatio objekat, električni kalemovi pričvršćeni za kriostate emituju impuls, koji ili prekida konekciju u magnetnom griper elementu ili je ponovo uspostavlja, po potrebi. Impuls prouzrokuje uzdizanje ili spuštanje zasebnih elemenata prsta, usled čega se griper otvara ili zatvara.

SupraTube: rotacija unutar zatvorene cevi  
Kružni kriostati sa superprovodnicima su pričvršćeni sa spoljne strane na svakom od krajeva staklene cevi ispunjene tečnošću. Unutar vertikalno okrenute cevi je magnetni pak koji se virtuelno pridržava uz pomoć dva kriostata levitacionim procepom od oko pet milimetara i inicialno je suspendovan ispod gornjeg kriostata. Magnetni prsten koji obuhvata kriostate rotira uz pomoć step motora, koji prenosi kretanje ka suspendovanom magnetu. Ovaj magnet se odvaja od kriosata električnim impulsom i spušta nadole čineći spiralni pokret. Na donjem delu, on se prihvata još jednom i centrira superprovodnikom drugog kriostata.

Ovako se prikazuje kako se može kontrolisati kretanje unutar cevi bez direktne intervencije od spolja. U malo drugačijoj konfiguraciji, pogonska jedinica magnetno  uparena sa superprovodnikom postavljena po longitudinalnoj osi cevi mogla bi se koristiti kao oprema za čišćenje, potpuno bez kontakta. Alternativno, sadržaj zatvorenog kontejnera – a to bi mogle biti opasne materije ili eksplozivni gasovi – mogao bi se zarotirati.

https://www.facebook.com/FestoMexico/videos/1033430030102629/


Više informacija: Festo Beograd, Omladinskih brigada 90v, 11070 Beograd, Tel: +381 11 7853 900 , e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs

Aleksandar Dakić
Follow me