SAJAM TEHNIKE I TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA, BEOGRADSKI SAJAM, 15-19. MAJ 2017.

U godini u kojoj Beogradski sajam obeležava jubilej svetskih razmera – 80 godina od svog prvog izdanja – 61. Sajam tehnike i tehničkih dostignuća (UFI) svakako će ponovo biti onaj moćni laserski snop koji će na tehničko-tehnološkom nebu ispisivati smernice za budućnost i testirati snagu i brzinu pulsa svih koji se pod tim nebeskim svodom nađu.

A da u pravo vreme iskorakne u budućnost, na pravom mestu naći će se više od 500 direktnih izlagača, partnera i vlasnika znanja i novih tehnologija iz gotovo svih zemalja regiona i Evrope, ali i sa drugih kontinenata. Prethodne godine, među ukupno 515 izlagača bilo je čak 168 stranih, koji su, zajedno sa indirektnim izlagačima, došli iz 40 zemalja. Organizovano je i pet nacionalnih izložbi i desetak grupnih nastupa, a svima njima bilo je potrebno gotovo 14.000 kvm izlagačkog, izložbenog i demonstratorskog prostora da pokažu čime raspolažu, šta znaju i šta će ponuditi globalnom fondu tehničko-tehnoloških dostignuća. Ako se tome doda i poseta blizu 25.000, po logici stvari, “specijalizovanih” posetilaca, slika postaje kompletnija.

Nije nikakva novost da je Sajam tehnike, u svojoj sedmoj deceniji života, najveći regionalni razvojno-tehnološki događaj, pokretač, katalizator i indikator međunarodne privredne saradnje, ali i prilika za domaće kompanije da prikažu sopstvene izvozne adute i potencijale u svim tehničkim i tehnološkim oblastima.

Podrazumeva se da će koncepcijski akcenat i ovogodišnjeg Sajma tehnike biti na promociji inovacija i novih tehnologija. Reč je, pre svega, o dosadašnjim reprezentativnim dometima četvrte industrijske revolucije i pametnim fabrikama, o digitalizaciji koja je revolucionarnim promenama u razvoju i načinu poslovanja kompanija, omogućila radikalno povećanje produktivnosti i unapređenje konkurentnosti. Ne manje značajna uloga pripašće investicijama u nove tehnologije, istraživanja i ljudski kapital, a u “lokalizovanim” razmerama predmet sajamskog interesovanja biće i digitalizacija energetskog sektora i pozicioniranje Srbije kao energetskog čvorišta ovog dela Evrope, te razvoj transportnih mreža, otvaranje logističkih centara i uvođenje intermodalnog transporta, što se smatra veoma bitnim faktorom ekonomskog i socijalnog razvoja celokupne regije i integrisanja Srbije u odgovarajuće međunarodne tokove. Na fonu svih relevantnih tehničkih i tehnoloških sektora, pre svega u oblasti industrijskih tehnologija – elektroenergetike, elektronike, telekomunikacija, procesne tehnike, saobraćaja, klimatizacije, logistike, materijala, opremu za profesionalne i naučne svrhe – fokusom na inovacijama i novim tehnologijama, u najširem smislu tih reči i u svim sektorima, Sajam tehnike želi da trajno naglasi snagu inovativnosti, kao sistema i merila vrednosti i kao osnovne pretpostavke da tehnika i tehnologija budu, baš kao i dosad, pokretačka snaga civilizacije.

Zbog toga će i 61. Sajam tehnike biti svetlo koje će u pravo vreme pokazati gde je za nas pravo mesto i kojim se tehničkim i tehnološkim putem do njega najefikasnije dolazi.

Aleksandar Dakić
Follow me