Triplex pumpe visokog pritiska se svrstavaju u red zapreminskih pumpi. HENNLICH je ovlašćeni distributer firme CAT PUMPS najvećeg svetskog proizvođača ovog tipa pumpi. Naizmeničnim radom tri klipa, dobija se ujednačen protok sa povišenim pritiskom na potisu. Radni fluid je uglavnom voda, ali se može kombinovati sa deterdžentima ili raznim aditivima za pranje. Iz tog razloga glava pumpe se standardno izrađuje od mesinga, nikl-aluminijum-bronze, nerđajućeg čelika ili od specijalnih materijala.

Nemačka kompanija HOMA Pumpenfabrik GmbH je renomirani proizvođač pumpi i sistema za otpadne i kanalizacione vode. Homa ima tradiciju od preko 60 godina iskustva u proizvodnji visokokvalitetnih proizvoda koji ispunjavaju sve ekološke standarde i aktivno utiču na očuvanje životne sredine. U ponudi su potapajuće drenažne i kanalizacione pumpe, pumpe sa sečivom, pumpe za hemjski agresivne medijume, set za vanredne situacije… HOMA takođe nudi sisteme za podizanje nivoa kada se otpadne vode javljaju u oblastima gde nema adekvatnog nagiba do sledeće akumulacije.

Kompanija Sera ProDose je nemački proizvođač dozirnih pumpi i sistema, višedecenijski partner HENNLICH grupe. Njihove proizvode karakteriše preciznost doziranja, pouzdanost pri radu, dugotrajnost, kvalitetni materijali, kao i širok opseg performansi.
Postoje dve familije dozirnih membranskih pumpi:
Tip RF – ručno podesive pumpe i
Tip C – automatske pumpe.

Cevne ili štapne pumpe nemačke kompanije Grün Pumpen koriste se za pretakanje raznih fluida iz buradi, IBC kontejnera, rezervoara ili posuda. Standardno se isporučuje cevna pumpa sa motorom u vertikalnoj izradi sa priključkom za crevo. U ponudi su plastične i metalne pumpe za pretakanje, pumpe za mešanje i pretakanje, pumpe za pretakanje viskoznih medija (pumpa sa slike sa ekscentričnim radnim kolom, koristi se za pretakanje viskoznih medijuma preko 1500 mPas), standardni setovi i dodatna oprema. Praktične su za upotrebu i jednostavne za održavanje.


Više informacija: Hennlich d.o.o., Radomira Markovića 1, 11222 Beograd, Srbija; tel: +381 11 63 098 17, web: www.hennlich.rs

Aleksandar Dakić
Follow me