Punom brzinom napred

Kässbohrer Geländefahrzeug AG je razvio vozilo PowerBully za neprohodne terene, bilo da se radi o šumi, blatu, močvari ili pustinji. Vozilo sa lančanim pogonom probija se do svog odredišta tamo gde bi obična vozila posustala. Posebni izazovi javljaju se i za korišćene klizne ležajeve, koji moraju izdržati prljavštinu, vlagu i prašinu. Za ovo, projektanti su se pouzdali u igus materijal za teške uslove rada XXL formata: iglidur TX1.

Kässbohrer Geländefahrzeug AG je vodeći proizvođač dobro poznatog PistenBully-a, koji obezbeđuje uređenu stazu, svakog dana, na skijalištima širom sveta. Piston-Bully, međutim, nije jedino vozilo koje proizvodi kompanija iz Lauphajma. Sa PowerBully-jem, Kässbohrer želi da otvori potpuno novo tržište. Iza snažnog naziva nalazi se teretno vozilo velike nosivosti za najneobičnije operacije na teškom terenu. PowerBully je gusenično vozilo sa platformom velike dimenzije. Na ovu platformu se mogu montirati strukture za bušenje, podizne platforme, zglobni kranovi ili kiper karoserija i još mnogo toga, u potpunosti po želji krajnjeg kupca. Sa velikom nosivošću od 16.6 tona, PowerBully je napraljen po specifikaciji kupca. Brojne opcije, kao što je proširenje okvira, telemetrija, široke, uske ili rešetkaste kabine vozača, različiti lanci takođe pružaju fleksibilnost u primeni.

Ekstremni uslovi rada
Vozila sa gusenicom rade sa veoma niskim pritiskom na tlo, samim tim imaju minimalan uticaj na životnu sredinu. Uslovi okruženja za PowerBully su ekstremni, zato što je PowerBully namenjen za terene gde vozilo sa točkovima ne može funkcionisati. “Blato i bljuzgavica, kao i izolovana, strma, kamenita i prašnjava okruženja su mesta gde posluje”, objašnjava Simon Holland, menadžer poslovnog razvoja za PowerBully u kompaniji Kässbohrer Geländefahrzeug AG. Kada radite na udeljenim lokacijama, izazov je jasan: morate biti u mogućnosti da se upotpunosti oslonite na PowerBully kada je sledeći drum miljama daleko. Shodno tome, sve komponente vozila moraju da rade pouzdano, sigurno i uz malo održavanja.

Napredna tehnologija po nižoj ceni
Kod novog dizajna PowerBully-a, Marius Holder, razvojni inženjer u Kässbohrer-u, pažljivo je pogledao prethodno odabrane klizne ležajeve. Ručno rađeni specijalni plastični ležajevi bili su preskupi i zahtevali su dosta vremena za proizvodnju. Bronzane čaure kao i obložene čelične čaure su takođe razmatrane, ali su eliminisane zbog ješ većih troškova i posebnih zahteva. “Naročito su klizni ležajevi u šasiji vozila izloženi ekstremnim uslovima. Vlažnost, pesak i kamenje okružuju osovine,” kaže Holder. Lanci ne-sumljivo unose dodatne nečistoće u ove sklopove. Uprkos zaptivkama, nije uvek moguće sprečiti da prljavština dođe do mesta ležajeva. Zagušenje kliznih ležajeva bi rezultiralo ogromnim oštećenjima, od gubitka adaptacije terenu do isklizavanja iz lanaca, a samim tim i do zaustavljanja vozila. Događaj koji se mora sprečiti, a samim tim i izazov za klizne ležajeve.

U potrazi za pravim materijalom
“Zbog dobrih iskustava sa igus kliznim ležajevima, na drugim projektima, kontaktirao sam Reiner Nusser-a iz igus-a maja 2020. godine,” seća se Marius Holder. “Tada smo testirali tri različita igus materijala, kao i metalne ležajeve i pomenute ručno rađene plastične ležajeve od konkurenata i uradili dugotrajno testiranje u realnim uslovima na Kässbohrer vratilima,” objašnjava Reiner Nusser, teknički konsultant prodaje iz igus GmbH. “Ovde se pokazalo da je iglidur TX1 optimalni materijal za primenu na Power-Bully-u”. Testiranje je obavljeno na standardnim rotirajućim platformama za testiranje velikog opterećenja u igus laboratoriji koja se prostire na 3.800 kvadratnih metara u Kelnu. Da bi se odredila stopa habanja, unutrašnji prečnik ležaja je meren pre i posle testa, pomoću spoljašnjeg mikrometra u pravcu delovanja sile. Test je pokazao da TX1 ima osam puta duži radni vek u odnosu na prethodno korišćene klizne ležajeve. U brojevima to izgleda ovako: plastični klizni ležajevi konkurencije imaju najveću stopu habanja u suvim uslovima sa približno 832 µm/km, najnižu ima iglidur Q2 sa približno 73.5µm/km. U podmazanom stanju, metalni ležajevi pokazuju najveću stopu habanja (približno 199µm/ km), iglidur TX1 najnižu (70µm/km).

iglidur TX1: materijal za teške uslove rada PowerBully-a
Iglidur TX1 je namotani klizni ležaj koji je, kao i svi iglidur klizni ležajevi, samo-podmazujući i radi na suvo. U pojedinačnim slučajevima, kao što je to kod PowerBullya, mogu se podmazivati da bi zaštitili osovinu od korozije. Iglidur TX1 kombinuje veoma dobre koeficijente habanja i trenja sa visokom stabilnošću dimenzija. “Zbog namotaja dugih vlakana, klizni ležajevi napravljeni od iglidur TX1 materijala, apsorbuju čak i jake udare i uticaje ostajući veoma dimenziono stabilni”, potvrđuje Reiner Nusser. Zbog toga čak i aplikacije za teške uslove rada mogu biti opremljene iglidur kliznim ležajevima kao alternativom za metalne, koji zahtevaju konstantno podmazivanje, gde nedostatak podmazivanja može izazvati troškove održavanja i popravke, kao i potpuni prestanak rada mašine. TX1 je, takođe, veoma otporan na temperature, hemikalije i vlagu, stoga je idealno prikladan svim scenarijima u kojima se može naći PowerBully. Nizak nivo maksimalne apsorpcije vode manji od 0,1 procenata po težini u kombinaciji sa otpornošću na morsku vodu predodređuje klizne ležajeve napravljene od iglidur TX1 materijala, čak i za primenu u močvarama ili rekama.

Ležajevi obavljaju važne zadatke
Četiri iglidur TX1 klizna ležaja se koriste u oscilirajućim osovinama PowerBully-a. Osovine kompenzuju neravnine tokom kretanja. Ležajevi mogu podneti ukupnu težinu od 30 tona i visok površinski pritisak. Pored toga, blato, vlaga, prljavština i pesak može ući u tačke ležajeva. Isto važi i za dva iglidur TX1 ležaja u zateznoj osovini lanca. Čaure su proizvedene za ovu svrhu, za firmu Kässbohrer Geländefahrzeug AG, u dimenzijama 131 i 156 milimetara unutrašnjeg prečnika.

Zlatna nagrada manus za PowerBully
Kässbohrer Geländefahrzeug AG je ubedio žiri desetog po redu manusa, da njihova primena iglidur TX1 kliznih ležajeva na Power-Bully vozilu, zaslužuje zlatnu manus nagradu. Nagradu manus, dodeljuje igus, za zanimljivu i kreativnu primenu kliznih ležajeva od polimera. Prijavljeno je 582 projekta iz 41 zemlje. Žiri, sačinjen od predstavnika specijalizovanih medija, biznisa i istraživača, odabrao je četiri aplikacije koje se ističu tehničkom i ekonomskom efikasnošću kao i kreativnošću. Kässbohrer je bio oduševljen što je dobio zlatni manus i novčanu nagradu od 5.000 evra. “Nagrada potvrđuje dobru saradnju sa našim dobavljačem igus-om i ohrabruje nas da smo ovde pronašli optimalno rešenje, kako tehnički, tako i ekonomski”, rezimira stručnjak Marius Holder.


Više informacija: Hennlich d.o.o., Više informacija: Hennlich d.o.o., Senajska 1, 11433 Beograd – Senaja, Srbija; tel: +381 11 63 098 17, web: www.hennlich.rs

Aleksandar Dakić
Follow me

← Previous post

Next post →