Princip rada Delta Quattro robota
Konfiguracija Delta Quattro robota sastoji se iz dve platforme, gornja i donja. U osnovnom položaju ove platforme su paralelne i povezane segmentima promenljive dužine. Gornja je osnovna a donja radna. Položajem i orjentacijom donje platforme se upravlja.

Promenom rastojanja između zglobova na baznoj i radnoj platformi menjaju se položaj i orijentacija radne platforme na koju se postavlja hvataljka robota. Ova promena se može realizovati segmentima promenljive dužine ili elementima koji se sastoje iz dva dela sa rotacionim zglobovima.

Ovakvi roboti su izuzetno agilni sa velikom brzinom kretanja pri prelasku iz jednog u drugi položaj i velikom stabilnošću položaja. Imaju relativno malu masu u odnosu na nosivost jer svaki segment (ruka) nosi samo jednu trećinu opterećenja.

Delta Quattro roboti
Quattro roboti veoma su primenljivi u industriji hrane i pića, kao i farmaceutskoj i zdravstvenoj industriji. Quattro je jedini paralelni robot sa 4 ruke prihvaćen od strane USDA (United States Department of Agriculture) za upotrebu u mesnoj industriji.

Ovaj izuzetno brz robot sa četiri ose idealan je za operacije “Pick&Place”. Njegov napredan dizajn omogućava optimalnu iskorišćenost raspoloživog radnog prostora. Glavna odlika Quattro serije robota jeste potpuna integrisanost servo pojačivača i kontrolera unutar robota čime je ostvarena značajna ušteda prostora i vremena za instalaciju.

Krakteristike Quattro robotta su:

  • Maksimalni radni doseg 1300 mm
  • Maksimalna nosivost 15 kg (omogućava multi-picking)
  • Brzina “Pick&Place” funkcije veća od 150 uzimanja u minuti
  • Podržava funkciju “Pick&Place” na brzim konvejerima
  • Zaštita IP66 (HS tip)
  • Zglob sa brzim rotacijskim pomakom
  • Rad na visini do 500 mm

 


Više informacija: Mikro Kontrol, Vase Pelagića 30, 11000 Beograd, Srbija, Tel.:  +381 11 3699-080, http://www.mikrokontrol.rs

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)