Novina koju donosi potpuna kompatibilnost je ABB-ova nova zajednička arhitektura, projektovana da pojednostavi upotrebu, poboljša energetsku efikasnost i pruži maksimalnu izlaznu snagu.

prva

Aktivirajte jednostavno bez gubitka efikasnosti
ABB-ov regulator opšte namene ACS580 je konstruisan tako da upravlja širokim spektrom aplikacija sa promenljivim i konstantnim momentom kao što su pumpe, ventilatori, transportne trake i mikseri u različitim tipovima industrija.

Regulator poseduje ugrađene funkcije koje olakšavaju naručivanje i isporuku i smanjuju troškove puštanja u rad. Regulator poseduje novu, drugu generaciju “pr menljive prigušnice”, tehnologije koja, zajedno sa konstrukcijom regulatora obezbeđuje superiornu harmonijsku sliku u manjoj i lakšoj konstrukciji. Ostale ugrađene funkcije obuhvataju EMC filter, kočioni čoper do veličine R3, Modbus mrežni adapter i bezbedno isključivanje momenta (STO). Plug-in moduli mrežnih adaptera omogućavaju povezivanje sa svim glavnim sistemima za automatizaciju.

Pristupačan i razumljiv meni upravljčkog panela i ugrađeni “help” asistenti smanjuju vreme potrebno za puštanje regulatora u pogon. Meniji su jasno imenovani svojim funcijama, kao što su motor, podešavanje rampe i graničnih vrednosti. Alat “Drive composer PC tool” nudi široke mogućnosti za praćenje i podešavanje procesa.

abb2

Režim optimizaciju energije obezbeđuje maksimalni momenat po amperu, smanjujući energiju preuzetu iz mreže. Ugrađen je i proračun utroška energije, uključujući potrošenu i ušteđenu energiju u kWh, smanjenje emisije CO2 i uštede u novcu, koji pomaže korisniku da prati i fi no podešava svoj proces kako bi obezbedio optimalno korišćenje energije.

Naučite jednom – koristite svuda
Ako neka aplikacija zahteva više od regulatora opšte namene, zajednička arhitektura regulatora omogućava jednostavan prelaz na druge potpuno kompatibilne regulatore iz ABB-ovog portfolija, kao što su ACS880 industrijski regulatori. Regulatori imaju isti korisnički interfejs i opcije, što korisnicima omogućava da koriste znanja stečena sa ACS580 regulatorima.


Više informacija: ABB Srbija, Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 13 , 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3094 300, Telefax: +381 11 3094 34, http://www.abb.com/

Aleksandar Dakić
Follow me