Kompanija ReeR u svojoj ponudi ima više različitih sigurnosnih releja i u zavisnosti od tipa upotrebe dele se na:

  • AD SR0 – AD SR0A – Relej za svetlosne zavese sa povratnim signalom;
  • AD SR1 – Relej za svetlosne zavese;
  • AD SRE3 – AD SRE3C – Relej za sve stop funkcije;
  • AD SRE4 – AD SRE4C – Relej za sve stop funkcije;
  • AD SRT – Relej dvoručne komande;
  • AD SRM – Relej sa integrisanom muting funkcijom za svetlosne zavese;
  • AU SXM – Upravljačka jedinica za sigurnosne fotoćelije;
  • SV MR0 – SV MR0 U – Relej za nadzor sigurnosne brzine.

Više informacija: ENEL d.o.o., Ul. Kneza Vasilja Pavlovića 10, 14000 Valjevo, Tel: 014/293-620,293-621, 293-625, 293-626, 291-160, 291-161, FAX: 014/244-641, web adresa: http://www.enelva.rs

Marija Dakić