M5 ReeR fotoćelije za muting funkciju sa 5 snopova idealna je za ugradnju kao muting sensor i u stanju je da razlikuje čoveka u odnosu na veće predmete. Ovo rešenje namenjeno je za brojanje komada i otkrivanje prisustva/odsustva predmeta u kontrolisanom polju.

MTRX je retro-refleksna ReeR fotoćelije za muting funkciju sa jednim snopom koja se sastoji od “Active TX/RX” i retro-reflektora. Koristi se kao muting senzor u paletizatorima i postrojenjima koji barataju sa paletama i teretima pravilnih oblika. Prednost se ogleda u pojednostavljenom ožičenju.

Sa kompaktnim metalnim kućištem i zaštitnim prednjim staklom od polikarbonata ReeR-ove fotoćelije nude visok stepen izdržljivosti i u najzahtevnijim okruženjima. Nastavci za muting se veoma brzo i lako montiraju i povezani su direktno na svetlosnu zavesu preko M12 konektora. Ovi nastavci mogu se podešavati na tačnu visinu i tačan ugao detektovanja preciznim pozicioniranjem u kanalicama koje se nalaze na bočnim stranama svetlosnih zavesa.


Više informacija: ENEL d.o.o., Ul. Kneza Vasilja Pavlovića 10, 14000 Valjevo, Tel: 014/293-620,293-621, 293-625, 293-626, 291-160, 291-161, FAX: 014/244-641, web adresa: http://www.enelva.rs

Marija Dakić