Od svog lansiranja 2010. godine, ReeR Mosaic – modularni integrisani sigurnosni kontroler postao je veoma popularan kod korisnika i referenca za mnoge proizvođače mašina.

ReeR Mosaic

Svestranost i jednostavan softver za konfiguraciju glavne su karakteristike ovog kontrolera, a pored brzog podešavanja i potpune integracije svih sigurnosnih funkcija, Mosaic takođe omogućava jednostavnu ugradnju instalacija.

ReeR Mosaic periferije

ReeR Mosaic kontroler može upravljati sigurnosnim senzorima i signalima kao što su svetlosne zavese, fotoćelije, laserski skeneri, stop-tasteri, elektromehanički senzori, senzori sigurnosnih vrata, magnetni senzori, RFID senzori, sigurnosne prostirke i zaštitne ivice, dvoručne komande, senzori rukohvata, enkoderi, senzori za bezbednosnu kontrolu brzine i analogni senzori (ćelije za punjenje, senzori pritiska, senzori temperature, senzori za merenje protoka i nivoa itd.).

ReeR Mosaic varijante

Prednosti:

  • Smanjivanje broja uređaja i ožičenja i, prema tome, ukupne veličine projekta;
  • Olakšanje organizacije kontrolne arhitekture;
  • Onemogućavanje neovlašćene konfiguracije sistema;
  • Jednostavna konfiguracija putem grafičkog interfejsa;
  • Bez napornog ožičenja kao kod tradicionalnih rešenja;
  • Manji broj elektromehaničkih komponenata takođe

 


Više informacija: ENEL d.o.o., Ul. Kneza Vasilja Pavlovića 10, 14000 Valjevo, Tel: 014/293-620,293-621, 293-625, 293-626, 291-160, 291-161, FAX: 014/244-641, web adresa: http://www.enelva.rs

Aleksandar Dakić
Follow me