ReeR Zaštitne svetlosne zavese štite ljude od neovlašćenog pristupa mašinama i/ili određenim oblastima i sastoje se od najmanje dve komponente, prijemnika i predajnika. Moguće je povezati nekoliko sigurnosnih svetlosnih zavesa i koristiti ih u master/slave formatu.

Ukoliko se emitovani signal prekine pre nego što dođe do prijemnika, sistem se automatski isključuje, sprečavajući povredu operatera ili oštećenje mašine. Minimalna visina zaštite koja se može osigurati je 160mm, a maksimalna visina zaštite je 2260mm.

ReeR zaštitne svetlosne zavese

ReeR-ove svetlosne zavese mogu imati integrisane muting i blanking funkcije ili ih ostvarivati putem eksternih modula. Muting funkcija je kratkotrajno automatsko deaktiviranje zaštitne funkcije svetlosne zavese. Deaktivacija se može javiti u dva slučaja, ili kako bi se materijalu omogućio prolaz, a zaustavila mašina u slučaju detekcije operatera, ili kako bi se operateru omogućio pristup ka bezopasnom delu mašine. Blanking funkcija je pomoćna funkcija svetlosnih zavesa koja omogućava unošenje neprozirnog predmeta unutar zaštitnog polja svetlosne zavese bez zaustavljanja mašine.

ReeR zaštitne svetlosne zavese - detekcija

Bezbednost za čoveka i mašinu uz ReeR zaštitne svetlosne zavese

Kada se priča o zaštiti čoveka, postoje četiri različite vrste sigurnosnih svetlosnih zavesa: za zaštitu prstiju, šake, tela i od nedozvoljenog ulaska operatera u zonu rada mašine.

Rezolucija svetlosnih zavesa može biti 14, 20, 30, 40, 50 ili 90mm, a udaljenost snopa imeđu prijemnika i predajnika, odnosno domet, zavisi od aplikacije do aplikacije. Kada je domet mali, preporučljivo je koristiti svetlosne zavese za zaštitu prstiju, a ukoliko je veći, moguće je koristiti svetlosne zavese sa većom rezolucijom, tj. zavese za zaštitu tela.

ReeR-ove svetlosne zavese su dostupne u dve sigurnosne verzije, tip 2 (za mašine sa manjim rizikom) i tip 4 (za mašine sa većim rizikom) i mogu se koristiti u sistemu uz upotrebu sigurnosnog PLC-a. Za područje ili mašinu koju treba očistiti vodom pod visokim pritiskom, ReeR nudi rešenje sa vodootpornim svetlosnim zavesama sa kućištem IP69K koje je otporno na vodu i paru.

ReeR Your future’s safe!

Ako je sigurnost na radnom mestu od suštinske važnosti, ona postaje presudna u visoko automatizovanim okruženjima.

Kompanija ReeR osnovana je 1959. godine i od tada se bavi proizvodnjom i distribucijom sigurnosnih komponenti za industriju, osvetljenje i kućnu automatizaciju.

ReeR zaštitne svetlosne zavese - Safegate

Sredinom 70-ih godina prošloga veka razvijeni su prvi sigurnosni senzori, nakon čega su proizvedene i prve svetlosne zavese. Danas je ReeR vodeća italijanska kompanija i jedan od glavnih svetskih proizvođača optičkih sigurnosnih senzora u industriji.

ReeR zaštitne svetlosne zavese - tehničke karakteristike

Zahvaljujući iskustvu stečenom kroz saradnju sa vodećim svetskim kompanijama u industriji alatnih mašina, automobila, pakovanja i paletizacije, ReeR je u mogućnosti da ponudi širok spektar svetlosnih zavesa, programabilnih kontrolera, fotoćelija, laserskih skenera, kao i interfejsa koji mogu da zadovolje najrazličitije aplikacije. Kvalitet celog proizvodnog programa zagarantovan je ISO 9001:2008 standardom.

ReeR zaštitne svetlosne zavese - aplikacija

Enel Valjevo je već čitavu deceniju ekskluzivni distributer ovog proizvođača na teritoriji Srbije. ReeR-ova oprema u svetu sigurnosnih uređaja ističe se pouzdanošću, lakoćom rukovanja i konfigurisanja, širinom palete ponuđenih proizvoda i veoma pristupačnim cenama, nudeći neprikosnoven odnos cene i kvaliteta.

 


Više informacija: ENEL d.o.o., Ul. Kneza Vasilja Pavlovića 10, 14000 Valjevo, Tel: 014/293-620,293-621, 293-625, 293-626, 291-160, 291-161, FAX: 014/244-641, web adresa: http://www.enelva.rs

Aleksandar Dakić
Follow me