Videojet termal inkjet štampači (Thermal Inkjet Printers) predstavljaju jednu od najčistijih i operativno najjednostavnijih metoda obeležavanja proizvoda, uz mogućnost štampanja oznaka visokog kontrasta i rezolucije do 600dpi

600 EM R Single Vert 0006

Tehnologija obeležavanja termal inkjet (TIJ) štampačima pretrpela je značajne tehničke promene u poslednjih godinu dana, postajući tako novo rešenje za proizvođače hrane i robe široke potrošnje. Kao rezultat novih mogućnosti, termal inkjet je po prvi put postao odgovarajući izbor proizvođača kojima su bila potrebna rešenja obeležavanja visoke rezolucije za ambalaže pravljene od neporoznih materijala, poput plastike, lakiranih kartonskih kutija i folija.

TIJ je dugo bio vodeći metod kodiranja u industriji pakovanja farmaceutskih proizvoda, u najvećoj meri zbog njegove nenadmašne sposobnosti štampanja u visokoj rezoluciji promenljivih kodova (serijalizacija), logotipova i jedinstvenih bar-kodova uz pomoć čistog sistema kojim je lako rukovati.

Nažalost, ova tehnologija imala je jedno veliko, i naizgled nepremostivo, ograničenje koje je onemogućavalo njenu primenu van okvira farmaceutske industrije – mogla je da se koristi isključivo za štampanje po poroznim kartonskim kutijama i materijalima za ambalaže izrađenim na bazi papira. Obeležavanje po bilo kojoj vrsti glatkih, neporoznih, površina dovelo bi do razmazivanja mastila.

Termal inkjet (TIJ) predstavlja tehnologiju beskontaktnog štampanja zasnovanog na upotrebi mastila koje se zagreva do visokih temperatura čime se stvara potreban pritisak za izbacivanje kroz dizne. Obično se koristi za štampanje kompleksnijih poruka, kao što su linearni ili dvodimenzionalni (DataMatrix) bar-kodovi.

thermalinkjet2

Tehnologija koja je dovela do velikih promena
Sve ovo se promenilo otkad je Videojet, u saradnji sa kompanijom Wolke GmbH, plasirao revolucionarnu tehnologiju koja je omogućila da TIJ bude korišćen za štampanje po neporoznim materijalima. Usled mogućnosti obeležavanja po većini materijala koji se koriste za izradu ambalaža, TIJ je po prvi put postao upotrebljiva opcija za proizvođače prehrambenih proizvoda i robe široke potrošnje.

Do iskoraka je došlo sa razvojem novog seta jedinica za štampu koje su dizajnirane da izdrže mastila na bazi lako isparivih razređivača koji se koriste u tehnologiji kontinualnih inkjet štampača (CIJ).

thermalinkjet7

Videojet industrijski TIJ štampači sada mogu da rade sa dva tipa jedinica za štampu: na bazi vode i na bazi razređivača. Prvopomenute jedinice za štampu, koje su ostale nepromenjene, odnose se na set štamparskih sistema dizajniranih da koriste tradicionalna mastila na bazi vode za obeležavanje po poroznim ambalažnim materijalima.

Novorazvijene jedinice za štampu na bazi razređivača, s druge strane, podrazumevaju sisteme koji koriste mastila koja se suše i prijanjaju na neporozne materijale koji se koriste za izradu ambalaža. Ove jedinice se dalje dele na sisteme sa sporosušećim i brzosušećim razređivačima.

thermalinkjet8

Sporsušeći razređivači, poput acetona ili etanola, pogodni su za obeležavanje po nekim neporoznim materijalima, poput lakiranih kartonskih kutija, dok metil-etil-keton (MEK) razređivači omogućavaju obeležavanje po zahtevnijim plastičnim površinama poput tankih folija i plastičnih kutija.

Koristi
Krajnji rezultat je da proizvođači prehrambenih proizvoda i robe široke potrošnje sada mogu iskoristiti pogodnosti termal inkjet-a koje su im bile prethodno nedostupne usled ograničene mogućnosti prijanjanja mastila koja se izrađuju na bazi razređivača.

thermalinkjet6

Glavne prednosti su mogućnost štamapanja oznaka visokog kontrasta, kao i jednostavnost  i  čistoća TIJ štampača.  Videojet termal inkjet štampači nude promenljive rezolucije do 600dpi, iako je 300dpi (otprilike četvorostruko više nego što nudi CIJ tehnologija) često preferirani izbor u cilju optimizacije potrošnje mastila. Osim toga, za razliku od lasera ili CIJ sistema obeležavanja, termal inkjet ne „ispisuje“ oznaku koristeći jednu diznu ili jedan laserski zrak, već umesto toga istovremeno koristi veliki broj dizni za štampanje. Kao rezultat toga, kompleksni kodovi ili više linija teksta visine do 50mm (2 inča) mogu biti štampani bez uticaja na brzinu proizvodnje ili kvalitet štampe.

Termal inkjet takođe predstavlja jednu od najčistijih i operativno najjednostavnijih metoda obeležavanja, što pogoduje efikasnosti proizvodnje. TIJ sistemi imaju mogućnost jednostavne dopune mastilom, s obzirom na to da se mastilo nalazi unutar kertridža koji se menja. Pošto nema pumpi ili filtera za mastilo, rad sa termal inkjet štampačima je čist, jednostavan i pouzdan. Kada se potroši mastilo iz kertridža, operater jednostavno ubaci novi kertridž i štampač je spreman za rad. Za mnoge proizvodnje u prehrambenoj industriji ovo može biti velika prednost u poređenju sa načinom na koji se trenutno vrši obeležavanje proizvoda.

thermalinkjet5

Prednosti i isplativost
Nasuprot nekim pogrešnim uverenjima, Videojet thermal inkjet tehnologija predstavlja i veoma isplativu tehnologiju obeležavanja. Iako cena pojedinačnih TIJ kertridža može biti veća od cene CIJ potrošnih materijala, kada se izračunaju ukupni troškovi korišćenja, TIJ se može pokazati isplativijim. Pojednostavljeno rukovanje, efikasnija upotreba mastila, pouzdanost i poboljšane mogućnosti štampe uglavnom rezultiraju brzim povraćajem investicije. Mnogi od novih TIJ sistema baziranih na razređivačima koje je Videojet instalirao kod svojih klijenata ispraćeni su naručivanjem novih štampača nakon što su se rukovodioci proizvodnje upoznali sa mogućnostima uštede i lakoćom rukovanja prilikom korišćenja Videojet termal inkjet-a.

Pored prednosti koje nudi sama tehnologija, promene u zahtevima obeležavanja mogu takođe uticati na proizvođače prehrambenih proizvoda da se opredele za TIJ. Proizvodni timovi se susreću sa povećanim pritiskom od strane svojih klijenata, kao i sa velikim brojem regulativa kojima se zahteva da kodovi i oznake budu jasno čitljivi i sve bogatiji u sadržaju. Oni takođe moraju naći načina da izađu u susret zahtevima vlasnika brendova u vezi sa štampanjem varijabilnih marketinških kodova, grafika, logotipova, pa čak i QR kodova.

thermalinkjet4

Ovi zahtevi mogu predstavljati preveliki izazov za većinu starijih rešenja štampanja, a posebno za mehaničke (analogne) sisteme obeležavanja poput hot stamp i roler kodera, označavanja putem utiskivanja, kao i za starije tipove CIJ štampača, ili u situacijama u kojima se ovakva vrsta obeležavanja vrši u predštampi gde nije moguće nanošenje dinamičkih, promenljivih kodova.

Zahvaljujući svojim novim tehnološkim mogućnostima, termal inkjet štampanje može igrati ulogu u rešavanju ovih novih zahteva. TIJ štampači mogu štampati kompleksne promenljive podatke, uključujući oznake sertifikata, rokove trajanja, broj lot-a, promotivne ponude, jednostavne grafike ili oznake brenda i regulatorne informacije poput obeležavanja uvonih i izvoznih deklaracija.

thermalinkjet3

I pored ovog navedenog napretka, TIJ tehnologija ima svoje nedostatke. Njeno korišćenje podrazumeva relativno ravnu površinu po kojoj se vrši štampa, što znači da za obeležavanje zakrivljenih flaša, limenki ili nepravilno oblikovanih kutija TIJ štampači neće biti najbolje rešenje. Međutim, za kartonske kutije, posude, kese, folije i mnoge druge vrste ambalaža koje imaju makar jednu zaravnjenu površinu, TIJ tehnologija sada može biti odličan izbor.


Više informacija: Trim d.o.o., Ribarska 83, 35000 Jagodina, Srbija, Tel/fax: 035/220-409, 245-409, e-mail: office@trim.rs, http://www.trim.rs

Aleksandar Dakić
Follow me