Pouzdano snabdevanje energijom, nastojanje za snižavanjem troškova energenata kao i sve viši troškovi zbog emisije CO2, su svakodnevni izazovi svih koji se bave obezbeđivanjem energije.  Samo kompletan sistem praćenja i upravljanja energetskim tokovima i kvalitatna izvedbena rešenja na području mera efikasnog korišćenja energije, mogu biti garancija za rešavanje energetskih izazova kako u javnim objektima tako i u industriji.

SPTE_Radenci_01

U INEA-i interdisciplinarna grupa inženjera naručiocima obezbeđuje kompletna energetska rešenja po sistemu »funkcionalni ključ u ruke«.

Naše usluge obuhvataju:

 • izvođenje energetskih pregleda i studija izvodljivosti sa akcentom na analizu energetskih tokova i sa obavljanjem potrebnih merenja;
 • savetovanje pri optimizaciji proizvodnje i potrošnje energije;
 • izvođenje sistema za praćenje i upravljanje energetskim tokovima i povezivanje sa sistemima za praćenje proizvodnje;
 • izvođenje sistema za vođenje energetskih postrojenja;
 • izvođenje inteligentnih sistema za izravnavanje vršnih opterećenja;
 • izvođenje sistema za kombinovanu proizvodnju toplote i električne energije (kogeneracije);
 • izvođenje sistema za efikasno korišćenje energije.

Posebno napominjemo, da na področju izvođenja sistema za kombinovanu (istovremenu)  proizvodnju toplote i električne energije (kogeneracije), možemo da iskoristimo svo naše znanje i iskustvo, i za investitora izvedemo sve aktivnosti koje su potrebne za optimalno uključivanje sistema kogeneracije ili trigeneracije u postojeći ili novi energetski sistem preduzeća ili ustanove, i to:

 • ocenu izvodljivosti, studiju izvodljivosti, investicionu dokumentaciju;
 • celokupnu projektnu dokumentaciju (PGD, PZI, PID);
 • izgradnju kogeneracije po sistemu »funkcionalni ključ u ruke«;
 • održavanje u garantnom i postgarantnom periodu;
 • daljinsko praćenje rada kogeneracije.

Kombinovana proizvodnja toplotne i električne energije, odnosno kogeneracijska postrojenja, omogućuju efikasno korišćenje primarne energije (njihov ukupni stepen iskorišćenje je veći od  80 procenata), smanjuje troškove za energiju i smanjuje emisiju CO2. Toplotnu energiju iz kogeneracije, moguće je iskoristiti takođe za proizvodnju rashladne energije uz pomoć absorpcijskih i adsorpcijskih hladnjaka (trigeneracija).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Za pogon kogeneracijskih postrojenja mogu se koristiti različita goriva: zemni gas, propan, bio gas (postrojenja za prečišćavanje, deponije, životinjski ili biljni otpadak), dizel, biodizel i drvna biomasa. Područja njihove upotrebe su industrijski i tehnološki pogoni sa stalnom potrošnjom toplotne (ili rashladne) energije, stambeni kompleksi, školski kompleksi, bazeni, poslovni objekti, bolnice, postrojenja za prečišćavanje, deponije i farme.

Na području kogeneracijskih postrojenja radimo još od 1995. godine.

Neki značajniji projekti na području izvođenja kogeneracijskih postrojenja su:

 • Elan (770 kWe)
 • Toplana Hrastnik (1.035 kWe)
 • Silkem (2 jedinice po 1.035 kWe)
 • Karton Količevo (520 kWe)
 • Martex, fabrika keramike (1.000 kWe)
 • Terme Zreče (500 kWe)
 • Centralni prečistač otpadnih voda Domžale-Kamnik (200 kWe)
 • Dom za penzionere Vrhnika (trigeneracija, 115 kWe)
 • Silkem (2,6 MWe)
 • Thermana Laško ( 800 kWe)
 • Lečilište Radenci (889 kWe)
 • Komunala Slovenj Gradec (999 kWe)

Na svim objektima se pokazalo da smo svojim sistematskim radom, na osnovu svog iskustva i  upotrebe novih znanja, kao i u tesnoj povezanosti sa tehnološkim partnerima, uspešno postigli učinke koje smo predvideli u našim ocenama izvodljivosti, studijama i investicijskim dokumentacijama.


Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon: + 381 64 68 55 187 ili +381 69 1722 724, http://www.inea.rs

Aleksandar D.
Follow me