Svrha ovih novih proizvoda, TM6102 RGB Laserskih merača osvetljaja, je da mere hromatičnost i fotometrijsku količinu lasera koji se sve više koriste u displejima, naročito u automobilima (HUD) zbog svoje osetljivosti i energetske efikasnosti. Proizvodi će se koristiti u razvoju i proizvodnji laserskih zaslona.

Tri proizvoda su razvijena na osnovu sasvim novog metoda za testiranje lasera, koju poseduje kompanija Hioki. Razvili smo metod diskretne centroid talasne dužine. Ovaj novi metod je već predstavljen i na tehničkim konferencijama.

Danas se izbor izvora svetlosti sve više pomera ka laserima. Međutim precizno merenje njihove boje i fotometrijske količine teško je učiniti zbog njihovog užeg optičkog spektra u poređenju sa kovencionalnim izvorima svetlosti. TM6102/3/4 pruža superiorniju metodu merenja za laserskih izvora u odnosu na tradicionalne metode direktnog očitavanja, a još je efikasniji zbog primene direktne controid spektrofotometrijskog metoda visoke preciznosti.

Više na: https://www.hioki.com/en/products/list/?category=18

KARAKTERISTIKE TM610X

  • Metod diskretne centroid talasne dužine za merenje fotometrije lasera razvijen u HIOKI kompaniji
  • Simultano merenje do 9 tačaka na 12″ ekranu (4:3, 250 mm × 180 mm)
  • Funkcija modulacije svetlosti kada je kolorna gama široka
  • Mala zavisnost hromatike od ugla upadanja svetlosti

Metod diskretne centroid talesne dužine za lasersku fotometriju

Postupak izvođenja tačne laserske fotometrije sa merenjem centroid talasne dužine u realnom vremenu i merenjem optičke snage.

  • Razdvajanje upadnog zraka po RGB talasnim dužinama korišćenjem optičke naprave
  • Simultano merenje centroid talasne dužine (minimalna rezolucija je 0,01 nm) i optičke snage (radiometrijske vrednosti) za RGB talasne dužine
  • Proračun hromatike i fotometrijskih vrednosti korišenjem fukcije kolornog uparivanja (2°, 10°)
  • Simulatani izlaz 11 optičkih karakteristika


Više informacija: Melco Buda d.o.o., Jurija Gagarina 257/II sprat/2, Novi Beograd , Srbija, tel: 011/6277410,035/613319 ,065/8003370, www.hioki-instrumenti.comwww.melcobuda.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me