EMTelektro inženjering d.o.o. Brčko je 2015. godine realizovao projekat automatizacije postrojenja za proizvodnju biogasa. Riječ je o potpuno novom postrojenju pod nazivom „Buffalo energy GOLD-MG“ Donji Žabar. Pogoni izgradnje postrojenja na biomasu su za sada još pionirski potezi u Bosni i Hercegovini, te je rad na automatizaciji jednog od prvih takvih postrojenja izuzetna referenca i iskustvo.

Osnovna djelatnost firme „GOLD-MG“ d.o.o. Donji Žabar je uzgoj stoke i proizvodnja stočne hrane. Biogas je gorivi gas koji nastaje u biohemijskom procesu anaerobne digestije (razlaganje organske materije bez prisustva kiseonika), sastoji se uglavnom od metana i ugljen dioksida, a koristi se za proizvodnju elektrićne, toplotne ili rashladne energije. Poljoprivredna gazdinstva i farme su idealne za proizvodnju biogasa iz obnovljivih izvora energije.

Izgrađeno postrojenje „Buffalo energy GOLD-MG“ za proizvodnju toplotne i električne energije ima kapacitet od 1MW. Ukupna instalisana snaga elektromotornih pogona prelazi 250 kW, od čega je više od 70% pogonjeno putem Danfoss frekventnih regulatora ili softstartera, što povećava efikasnost postrojenja. Upravljački sistem smješten je u samostojeće upravljačke ormare i postrojenjem upravlja Siemensov PLC iz serije S7-300. Svi komandni i mjerni signali uvezeni su u SCADA sistem, preko kojeg operater u komandnoj sobi ima pregled nad radom cjelokupnog pogona.

U okviru projekta izgrađena je i transformatorska stanica ukupne snage 1.250 kVA.

Po završteku instalacije opreme, testiranja i početka proizvodnje konstatovano je da se električna energija proizvodni 24 h na dan 7 dana u sedmici, da postrojenje radi automatski – samostalno bez ljudske posade, alarmi omogućavaju lako uočavanje eventualnih nepravilnosti u sistemu, a sistem omogućava pohranjivanje svih mjernih veličina.

 


Više informacija: EMTelektro, Semberska br. 35, 76100 Brčko Distrikt, Tel:049/236251, Fax:049/236252, http://www.emtelektro.ba

Aleksandar D.
Follow me