Podaci i rad za Industriju 4.0
Novi Rittal VX25 sistem velikih ormara olakšava kontrolu i upravljanje inženjerima na putu ka Industriji 4.0. Kombinuje fizičke karakteristike industrijskih ormara sa njihovim digitalnim blizancima, obezbeđujući online konfiguraciju, inženjering pri sastavljanju, potpunu automatizaciju i praćenje. Rittal Configuration System (RiCS) baziran na veb tehnologiji omogućava jednostavno planiranje instalacija u VX25 seriji, bez pojavi grešaka – čak i bez ikakvog CAD znanja.
www.rittal.co.uk

Marija Dakić