ICM Electronics je projektovao, proizveo i instalirao kompletnu liniju za paletiziranje vode u PET bocama.

ICM je proizveo i integrisao transportere za PET boce, magacin paleta, magacin kartonskih podloški, robotski paletizer, transportere paleta i bezbedosne ograde.

Pre početka operacije viljuškarista napuni magacine paleta i kartona, te odabere proizvod koji će se paletizirati preko HMI panela. Magacin paleta izdvaja jednu po jednu paletu i šalje istu do robota.

Robot vadi karton iz magacina kartona i stavlja isti na paletu. Potom, sa transportera paketa robot uzima pakete i slaže ih. Posle svakog naslaganog reda, robot uzima karton i stavlja ga na paletu. Kada robot naslaže paletu, ista putuje do streč mašine gde se umotava u foliju, a na njeno mesto dolazi nova prazna paleta.

Nakon strečovanja, paleta putuje na izlazni transporter odakle se skida viljuškarom. Robotski paletizer slaže boca različitih veličina i to: 0.5, 1.5 i 2.0 litre obične i gazirane vode.

Kapaciteti paletizera su sledeći:

  • 0.50L – 7500 boca na sat
  • 1.5L -5800 boca na sat
  • 2.0L- 5000 boca na sat


Više informacija: ICM electronics d.o.o., Vase Miskina Crnog 2, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel:  +381 21 6518-458 , Tel:  +381 21 6518-777 , http://www.icm.rs

 

Aleksandar Dakić
Follow me