Juvelirska industrija se oduvek bazirala na velikoj količini manualnog rada. Povećanjem obima proizvodnje nakita, posebno prstenova povećala se potreba za brojem ljudi koji rade na poliranju i brušenju. Da bi smanjili broj zaposlenih, kvalitet obrade, koja je bila izmeštena van teritorije SAD, mnoge velike firme poput Tiffanija, Walmarta, su odlučile da povećaju udeo automatizacije u procesu proizvodnje i obrade nakita.

Firma FreSystems iz SAD i Technosoft iz Srbije su im ponudile rešenja u obliku robotizovane mašine za poliranje I brušenje prstenja. Prethodne mašine koje smo isporučili su bile bazirane na Parker Gantry robot sistemu. Najnovija verzija ovakve mašine sa oznakom VDK1200 koristi FANUC LR Mate 200 iD/S robot.

Mehanika
Kompletna mašina je projektovana u SolidWorks-u. Specijalizovani sklopovi su napravljeni u Srbiji. Standardni delovi ako što su pneumatika je firme SMC, su nabavljeni takođe u Srbiji.

Elektrika
Projekat elektrike i elektronike, kao i izvođenje je urađeno u sklopu naše firme. Upravljački sklopovi su firme Beckhoff, pogonjen preko EtherCAT komunikacionog protokola.
Robot
Glavni izvršni organ koji prihvata prstenove i nosi ih na obradna mesta je robot firme FANUC LR Mate 200 iD/S. Izabrali smo ga zbog velike pouzdanosti, brzine i široko dostupne mreže za podršku i održavanje.

Software
Zbog složenog načina na koji je potrebno upravljati sa mašinom, nije bilo moguće koristiti standardne softverske pakete koji mogu da se nabave kod FANUC-a, pa smo odlučili da robota koristimo kao slave upravljanog preko Modbus komunikacionog protokola. Zbog toga smo razvili specijalizovani softverki paket koji radi pod programskim sistemom Codesys, koji omogućava relativno lako programiranje FANUC robota. Sa strane operatera je razvijen specijalizovani softver pomoću koga je moguće kreirati različite strategije obrade na mašini, zavisno od tipa prstena koji se obrađuje.

Tehničke karakteritike mašine
Brzina rada počev od 30 sec/komadu, zavisno od broja operacija.
Broj obradnih mesta je 120 komada nakita na jednom nosaču.
Automatsko korigovanje grešaka prilikom rada.
Stanica za poliranje sa konstantnom silom adaptivna prema tipu nakita.
Stanica za poliranje može da polira sa spoljne i sa unutrašnje strane nakira
Stanica za poliranje prihvata standardne točkove za poliranje čime se omogućavaju višefazni procesi poliranja sa unutrašnje i spoljašnje strane što može zavisiti od tipa metala koji se obrađuje odnosno potrebne ručne tehnologije.

Na stanici za poliranje se nalaze dva aplikatora za nanošenje paste za poliranje
Kontrolisani pneumatski hvatači nakita mogu da nežno, ali čvrsto uhvate nakit za vreme transporta i obrade.

Video link na video sa radom mašine:

 


Više informacija: Fanuc Adria d.o.o. Ipavčeva 21, Celje, Slovenija. Mob: +381 62 800 13 05; Tel: +386 8 205 64 97; Fax: +386 8 205 64 98; meil: info@fanuc.si; http://www.fanuc.eu

Aleksandar Dakić
Follow me