ICM je isprojektovao, proizveo i instalirao robotsku liniju za paletiziranje džakova od 25kg i zbirnih paketa kilogramskog pakovanja u mlinu Čeković iz Koštunića. Robotska linija se sastoji od robota na postolju sa dvostrukim alatom, trakastih i valjkastih transportera proizvoda koji donose džakove i pakete do robota sa dve različite pakerice, pozicionera paleta i bezbednosnog sistema. Robotska ćelija ima dva pozicionera za palete i ima više režima rada. Ukoliko se radi samo jedan proizvod, robot prvo napuni jednu paletu proizvodima, a potom prelazi da puni drugu paletu. Dok se paleta puni, gotova paleta se nosi na strečovanje, a potom i u magacin. Takođe, robot ima mogućnost da pakuje i dva različita proizvoda istovremeno. Na jednu paletu robot može da slaže zbirne pakete kilogramskog pakovanja, a na drugu paletu džakove od 25kg.

Kada se pakuju džakovi od 25kg, robot u jednom ciklusu uzima dva džaka i stavlja iste na paletu. Takođe, korisnik ima mogućnost da bira način slaganja vreća na samoj paleti, te može da slaže u red 5 ili 4 džaka u zavisnosti od tipa proizvoda i dimenzije palete koju koristi. U slučaju da se pakuju zbirni paketi, robot uzima u ciklusu od tri do pet paketa. Na ovaj način, robot je u mogućnosti da ih spakuje.

Pre početka rada operater mora da izabere na ekranu na kojoj linije će se raditi koji format. Robot potom automatski podešava šemu slaganja u skladu sa odabranim proizvodom. U zavisnosti na koju traku dođe džak, tj paket, robot ide tamo po isti i postavlja ga na paletu. Robot skida džakove sa jedne linije i postavlja na jednu paletu, dok sa druge linije slaže džakove na drugu paletu.

Na ovaj način robot može da složi 500 vreća na sat i 500 paketa na sat istovremeno. Kada se rade samo vreće, robot može da složi oko 900 vreća na sat, a kada se rade samo zbirni paketi, robot može da složi 1500 paketa na sat.


Više informacija: ICM electronics d.o.o., Vase Miskina Crnog 2, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel: +381 21 6518-458 , Tel: +381 21 6518-777 , http://www.icm.rs

Aleksandar Dakić
Follow me