Sa svojim robotskim kompletom – ROKIT, Bosch Rexroth otvara nove mogućnosti u oblasti mobilne i servisne robotike. Modularni sistem koji se sastoji od pojedinačnih, koordinisanih i proverenih softverskih i hardverskih komponenti, daje Vam najviši stepen slobode koji je potreban tokom automatizacije procesa. Komponente ROKIT aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator i ROKIT Motor obezbediće korisnicima grafički interfejs i pobrinuće se za pozicioniranje, navigaciju i izvršavanje pokreta za Vas. Usluge podrške, specifične za proizvod, zaokružuju portfolio fokusiran na korisnika.

Prednosti Rexroth ROKIT-a

Fleksibilnost:

  • Izaberite kompomente koje odgovaraju Vašim potrebam
  • Nastavite da koristite postojeća softverska i hardverska rešenja
  • Integrišite ROKIT u širok spektar tipova vozila i aplikacija

Jednostavan za korištenje:

  • Jednostavan za integraciju, podešavanje, proizvodnju i održavanje zahvaljujući lakoj primeni bez stručnog znanja
  • Iskusite nove standarde u industrijskom sektoru zahvaljujući pristupu prilagođenom korisniku

Efikasan i robusan:

  • Uštedite vreme i resurse
  • Usvojite automatizaciju velike brzine u intralogistici
  • Fokusirajte se na karakteristike koje Vas razlikuju od drugih – neka se ROKIT pobrine za sve ostalo
  • Iskoristite prednosti otpornog robotskog kompleta sa moćnim algoritmima, izdržljivim i dokazanim komponentama, softverom industrijskog nivoa i dodatnim uslugama.

Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Stevana Filipovića 1v
11250, Beograd – Železnik, Tel.:+381 11 42 00 040, +381 11 25 15 782, +381 11 25 11 587, https://www.ulp.rs/

Aleksandar Dakić
Follow me