Schneider Electric, globalni specijalista u upravljanju energijom i automatizaciji, predstavio je StruxureOn™, digitalnu uslugu koja povezuje fizičku infrastrukturu data centara sa Schneider Electricovim cloudom, omogućavajući pružanje pojednostavljenih i bržih usluga. Zahvaljujući uvidu u realnom vremenu u performanse sistema, zahtevima za održavanjem i servisiranjem putem mobilne aplikacije, analitika StruxureOn zasnovana na podacima može proaktivno da ukaže na moguće kvarove, iz korena unapređujući mogućnost da se kritična oprema servisira pre kvara.

StruxureOn digitalna usluga

Kao deo digitalnih servisa, zaposleni u Schneider Electricovom Servisnom birou su stalno spremni da rešavaju problem daljinskim putem ili da, kod slučajeva koji ne mogu da se reše daljinskim putem, pošalju predstavnika za terenske usluge koji je opremljen neophodnim informacijama i opremom kako bi brzo rešio problem i smanjio vreme zastoja. Schneider Electricov Servisni biro ima funkciju „drugog para očiju“ koji pruža permanentno praćenje incidenata, tako da rukovodioci data centrara i objekata mogu da se pouzdaju da će biti preduzeta trenutna akcija kako bi se smanjile posledice na rad data centra.

Data centri koje pokreće IoT

„Danas, kako su menadžeri data centara suočeni sa sve manjim budžetima, sa porastom zahteva korisnika za performansama data centra i sa sve konkurentnijim tržištem, optimizacija poslovanja uz poštovanje finansijskih ograničenja postaje značajan izazov,“ rekao je Henrik Leerberg, Globalni direktor ITD digitalnih usluga, Schneider Electric. „Kroz StruxureOn, Schneider Electric koristi snagu IoT-a kako bi rukovodiocima data centrara i objekata dao uvide, alate i podršku koja im je potrebna kako bi proaktivno predvideli i sprečili incidente i sistemske zastoje.“

Schneider Electric uvodi IoT u data centar sa StruxureOn, optimizujući način na koji se podaci analiziraju, čuvaju i isporučuju kao informacije na osnovu kojih može da se reaguje u cilju poboljšanja donošenja odluka u vezi sa održavanjem data centra, dostupnošću i upravljanjem incidentima.

„Cloud usluge i IoT su u zamahu u industriji, uz velike digitalne transformacije u toku u mnogim od svetskih najvećih korporacija,“ rekla je Rhonda Ascierto, Direktor istraživanja, Tehnologije data centara, 451 Research. „IoT inicijativa u Schneider Electricu deluje da je dalekosežna, a StruxureOn je potez koji može iz korena da promeni tržište DCIM softvera, kao i model bavljenja uslugama data centra. Schneider Electric izgleda da je pozicioniran kao rani predvodnik sa potencijalom da postigne dugotrajni uspeh.“

StruxureOn je trenutno dostupan u Severnoj Americi i očekuje se da će biti predstavljen globalno u fazama tokom kraja 2016. i u 2017. godini. Za više informacija o StruxureOn posetite Schneider Electric internet stranicu ili kontaktirajte vašeg lokalnog Schneider Electric predstavnika.

 


Više informacija: Schneider Electric Srbija d.o.o., Vladimira Popovića 38 – 40, 11070 Novi Beograd, Srbija, Tel. +381 (0)11 3773 100 Fax. +381 (0)11 3121 222, www.schneider-electric.rs

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)