Sve na prvi pogled
Kontinualna analiza vode je veoma kompleksna za sprovođenje u praksi. U većini slučajeva postoje različiti sistemi sa nezavisnim senzorima, individualnim displejima i potpuno različitim upravljanjem. Na velikom 7“ touch panelu uređaja tip 8905, sve merene vrednosti se mogu videti odjednom. Njegov intuitivan i uniforman korisnički interfejs čine ga veoma jednostavnim za upotrebu.

ekran1
Šest slotova za inovaciju
Kompaktno kućište nudi mesta za ugradnju do šest inovativnih senzorskih kocki i tako obezbeđuje dovoljno prostora za analizu ključnih parametara. Ovi slotovi mogu biti individualno opremljni senzorima koji su relevantni za specifičnu primenu. Novi senzori mogu biti jednostavno retrofitirani. Modularni dizajn i osnovna EDIP elektronska platforma takođe omogućavaju „hot-swaping“ (umetanje nove senzorske kocke za vreme rada). Senzorske kocke se povezuju na büS sistem i obezbeđuje se njihova potpuna funkcionalnost sa ostalim büS članicama nakon registracije.

Jedostavno i efikasno
Tip 8905 je zasnovan na patentiranoj Burkert EDIP elektronskoj platformi (Efficient Device Integration Platform) i predstavlja novu generaciju Burkert proizvoda, uključujući korisnički interfejs i digitalnu komunikaciju koja ne samo da u mnogome pojednostavljuje rad uređaja, već kao sistem dozvoljava jednostavnu integraciju.

8905

Kompaktno i modularno
Kompaktno kućište omogućava kontinualnu analizu čak i na najmanjim prostorima. Velike strukture za testiranje sa brojnim nezavisnim senzorima, kablovima i displejima su tekovina prošlosti. Sva elektronika je smeštena u gornjem delu kućišta zajedno sa velikim displejem. Donji deo kućišta ima šest slotova za kompaktne senzorske kocke. Ako bude potrebe da se analiziraju drugi parametri, senzori se mogu jednostavno dodati. Takođe, rezultati se mogu obrađivati sa primarnom jedinicom i mogu biti prikazani na ekranu.

Untitled-1
1. Kompaktna osnovna jedinica sa ekranom i do šest slotova za senzorske kocke
2. Eksterna senzorska jedinca koja se može postaviti bilo gde u sistemu.

Tako mali, ali kompletni
Glavna inovacija sistema za analizu u realnom vremenu, tipa 8905 jeminijaturizacija senzorskih elemenata. Zahvaljujući EDIP platformi, ultra kompaktne senzorske kocke se jednostavno mogu dodavati na osnovni modul i povezati u sistem, sa konfiguracijom i specifikacijom senzora. Ovaj modularni dizajn omogućava jednostavan retrofit novih senzora u bilo kojoj kombinaciji. Zahvaljujući minijaturizaciji, individualnim kockama je potrebna samo mala količina test vode da bi se obezbedili pouzdani rezultati. Proširen je izbor različitih tipova senzora, tako da će uskoro biti dostupni odgovarajući senzori za sve relevantne parametre.

 


Više informacija: Hidraulika d.o.o., Ćirila i Metodija 15, 15000 Šabac, Tel: +381 (0)15/360-090, http://www.hidraulika.rs

Aleksandar Dakić
Follow me