Prvi put ikada, SCHUNK je ponudio robusni mehatronički griper dugog hoda za automatsko dopremanje objekata mašini specijalno namenjen serijama CB i e lakih robota kompanije Universal Robots. Hod gripera, koji je moguće programirati, je 42,5 mm po prstu i njime je moguće postići silu držanja između 50 N i 600.

U sprezi sa Universal Robots robotima SCHUNK je ovim Plug & Work griperima definisao nove benčmarke u pogledu fleksibilnosti, sile i funkcionalnosti u različitim okruženjima, od čistih soba do rada u teškim uslovima sredine. Ovi inteligentni griperi mogu rukovati objektima težine do 3 kg bez uticaja na pouzdanost procesa: posebno kod teških objekata koji su osetljivi na deformacije. Kućište od aluminijuma, stabilne vođice i servomotori bez četkica, konzistentna sila držanja tokom celog hoda gripera, obezbeđuju pouzdani rad i minimalne troškove održavanja. U slučaju gubitka napajanja, kočnica koja se aktivira električno, obezbeđuje zadržavanje pozicije prstiju gripera, te stoga nema potrebe za referenciranjem.

Minimalni trud za puštanje u rad
SCHUNK EGL starter kit sadrži inteligentni servo griper sa odgovarajućim nosačem, kablovima, standardnim delovima kao i URCaps plug-in koji drastično pojednostavljuje programiranje ovog mehatroničkog uređaja. Korišćenjem pametnih i lako shvatljivih funkcija unutar prepoznatljivog UR interfejsa i uz prekonfigurisane parametre, griper može biti pušten u rad za svega 15 minuta. Po zahtevu, starter kit se može dobiti i sa standardnim griperom. Ovaj starter kit omogućava posebno brz ulaz u oblast rukovanja objektima koji se doturaju mašini uz pomoć robota kompanije Universal Robots. U poređenju sa konvencionalnim griperima, angažovanje prilikom inženjeringa, puštanja u rad i programiranja skraćuje se sa jednog ili dva dana na svega 60 minuta.

Griper sistem celog opsega
SCHUNK Plug & Work portfolio za Universal Robots pokriva gripere za kolaborativne operacije, pneumatske i električne gripere, senzorske sisteme i sisteme za zamenu gripera. Sa maksimalnom silom hvatanja od 140 N do 930 N i hodom od 6 mm do 62,5 mm, ovi griperi pokrivaju različite oblasti primene u konvencionalnoj automatizaciji, ali i u oblasti kolaborativnih aplikacija. Ponuda griper sistema je pogodna za početnike u oblasti automatizacije, ali i za eksperte u oblastima sečenja metala, auto industriji, kao i u elektronskoj industriji, ali i u svim drugm oblastima u industrijama koje žele da otvore potencijale automatizacije uz UR robote. Od gripera do sistema koji se brzo menjaju i senzora sile/momenta, svaki interfejs se lako uparuje sa drugim. URCap plug-in dodatno olakšava programiranje.


Više informacija: SCHUNK Intec GmbH, Friedrich-Schunk-Straße 1, 4511 Allhaming, Austria, info@at.schunk.com, www.schunk.com

Predstavništvo za Srbiju i Bosnu: BIBUS d.o.o., Karađorđeva bb, 76311 Dvorovi-Bejeljina, Bosnia, jd@bibus.ba, www.bibus.ba

Aleksandar Dakić
Follow me