Dana 15.4.2020 kod INEE SR organizujemo webinar na temu komunikacione platforme KEPServerEX – platforme za digitalizaciju proizvodnih pogona i centralizaciju podataka. Sadržaj webinara će biti zanimljiv za sve koji ste platformu KEPServerEX već koristili, i za sve koji razmišljate kako prikupiti podatke iz raspršenih uređaja i kako započeti digitalizaciju vaših proizvodnih procesa.

Sadržaj webinara će obuhvatati sledeće:

  • KEPServerEX kao rešenje za spajanje OT nivoa (PLC-jevi, roboti, CNC uređaji, uređaji za brizganje plastike,…) i IT nivoa preduzeća
  • digitalizacija postojećih („brownfield“) procesa i uređaja i trendi Industrije 4.0
  • praktični prikaz slanja podataka iz Modbus PLC u oblak Microsoft Azure – programabilna konfiguracija i uspostavljenje „One-Click“ veze
  • uspostavljanje sigurnih komunikacija u IIoT doba – važnost ažuriranja softverskih licenca
  • moguća diskusija i pitanja

Početak webinara je u 10:30 i trajaće otprilike 120 minuta. Molimo vas za prijavu na webinar do 14.4.2020. preko info@inea.rs. Nakon prijave dobijete link za učestvovanje na webinaru.

Na ovom linku (klik) možete skinuti demo softver KEPServerEX. Uz pomoć inženjira tehničke podrške za produkte KEPWARE ćemo tokom webinara moći odgovoriti na sva moguća pitanja o radu platforme KEPServerEX. Webinar će biti na engleskom jeziku.

Platforma KEPServerEX pruža jedan izvor podataka iz uređaja za sve vaše aplikacije i na takav način smanjuje broj komunikacionih puteva. Za donošenje odluka na višim nivoima klientu nudi pristup aplikacijama ERP, MES, HMI, SCADA, „Historian“, „Big Data“ i IoT platformama putem OPC i vlastitih protokola. Pristup je moguć i preko novih IoT vizualizacijskih i analitičkih produkta preko MQTT, REST i ostalih IT protokola. Platforma predstavlja komunikacioni interfejs u konceptu „Industry 4.0“. Pružanjem podataka u realnom vremenu na više razine preduzeča platforma može voditi do više produktivnosti, većeg raspoloživog vremena mašina i efikasnosti.

Ovde (klik) možete naći više o proizvodima KEPWARE.

Uz pozdrav,

INEA SR


 Više informacija: INEA SR d.o.o., Batajnički drum 10 deo 1B, 11080 Zemun, Republika Srbija, Telefon: + 381 69 172 27 25, http://www.inea.rs

Aleksandar Dakić
Follow me