Mnogi postobradni koraci, robotski podržani, mogu da se učine preciznijim, bržim i efikasnijim. Pneumatskim alatima specijaliste za automatizaciju SCHUNK sada se pridružuje RCE električno vreteno za razigličenje. Energetski efikasan podesivi alat je svestran i može da pridržava najrazličitije radne delove.

Industrijska površinska obrada prošla je kroz značajan razvoj zbog sve većih zahteva. Automatizovani procesi sada omogućavaju uklanjanje oštrih ivica, izbočina Ili neravnina bez napora čak i sa složenih radnih komada. Ljudi takođe imaju koristi od toga, jer se eliminišu neprijatni i stresni koraci na poslu i smanjuje se rizik od povreda. Rezultati su takođe impresivni, s ujednačeno čistim ivicama i savršenim površinama.

Energetski efikasna i tiha

Pomoću SCHUNK R-EMENDO alatki roboti pored rukovanja delovima mogu da izvršavaju i druge zadatke. Oni mogu da se povežu pomoću sistema za brze zamene specijaliste za automatizaciju. Novo električno vreteno za razigličenje RCE upotpunjuje postojeći SCHUNK portfolio pneumatskih alata i nudi još veću fleksibilnost. Energetski efikasna alatka radi posebno tiho i može da se izbori s najrazličitijim radnim delovima zbog prilagodljive brzine rotacije do 50.000 RPM i podesivih sila kontakta. Korisnici mogu da prilagode ove parametre da bi postigli optimalne rezultate prerade. Mehanizam kompenzacije dodatno kompenzira tolerancije u konturi radnog komada. Pored razigličenja, svestrani alat može da se koristi i za zadatke četkanja, brušenja i poliranja, što znatno proširuje opseg zadataka koje sistem može da obavi. Integrisano nadgledanje procesa pruža povratne informacije o opterećenju vretena i brzini rotacije. To obezbeđuje manje otpada i bolji kvalitet proizvoda.

Roboti mogu da rade i jedno i drugo: utovar i mašinsku obradu

Prerada uz pomoć robota nudi veliki potencijal, koji je ostao praktično neiskorišćen. Kompanije koje već koriste robote za utovar i istovar mogu takođe da ih koriste za preradu. Po pravilu, oni mogu da se automatski povežu direktno s procesom mašinske obrade u mašinskom alatu. Dok mašina nastavlja proces obrade, prerada se odvija paralelno. To znači da protok vremena i troškovi proizvodnje radnih komada padaju, odnosno obim investicija je komparativno nizak, a povraćaj investicija brz. Sa pravim alatima, ništa ne stoji na putu prelaska na automatizovani proces. Svi koji žele da njihovu aplikaciju ocene iskusni inženjeri su u dobrim rukama u SCHUNK CoLab Application centru.

Kontakt:
SCHUNK Intec GmbH, Friedrich-Schunk-Straße 1, AT-4511 Allhaming, info@at.schunk.com
schunk.com

Aleksandar D.
Follow me