Specijalne LED svetiljke sa smanjenim plavim spektrom
Stahl je ponudio proširenje svoje standardne 6036 serije LED svetiljki sa smanjenom emisijom plavog spektra. Ove svetiljke su posebno razvijene za potrebe onih industrija, kao što je farmaceutska ili za one procese gde bi plav deo spektra narušio kvalitet proizvoda. Stahl proizvodi svetiljke sa veoma niskom temperaturom boje od svega 1700K i svetlost nije potrebno filtrirati da bi se uklonila plava boja, te stoga imamo dvostruko efikasniju sijalicu čiji je spektar pomeren ka toploj žutoj boji. Izrađuju se sa IP66/68 zaštitom i mogu raditi i u Ex Zoni 1/21 i Zoni 2/22.
www.r-stahl.com

Marija D.