Ovaj sistem je optimizovan za primene u industriji plastike, posebno za proizvođače granulata i smeša. Može se koristiti i za abrazivne materijale. Ima izuzetno visoku tačnost detekcije, pa na njega ne utiču greške usled prisustva metalnih delova. Namenjen je za razdvajanje čestica prečnika od 50 do 250 mm, u zavisnosti od podešavanja koje se vrši u skladu sa potrebama korisnika.

www.sesotec.com

Marija Dakić