Kombinacija servo pojačivača i jednoosnog kontrolera
SIGMA-7Siec servo pojačavač / jednoosni kontroler kompanije Yaskawa postavlja nove standarde u aplikacijama gde se kontroliše kretanje po jednoj osi, pa graditelji mašina i krajnji korisnici izvlače dobit iz bržeg postavljanja i puštanja u rad, a uz to dobijaju precizniju i pouzdaniju kontrolu. Sigma-7Siec je naslednik veoma uspešne MP2600iec serije, sa tim da je uz proširenu funkcionalnost, novi model došao u manjem kućištu.
www.yaskawa.eu.com

Marija D.