Električni motori, od standardnih AC pa sve do sofisticiranih servo motora, tradicionalno su u centru pažnje prilikom procene rizika pri radu mašine, jer su bezbeno zaustavljanje motora i kontrola dinamike opterećenja u prošlosti zahtevali dosta inženjerskog vremena uz upotrebu velikog broja eksternih uređaja kako bi se postigao zadovoljavajući sigurnosni nivo. Štaviše, sa usložnjavanjem sigurnosnih rešenja usložnjava se i postupak sertifikacije mašina.
Evropske regulative propisuju da mašine koje se plasiraju na tržište Evrope prilikom rada ne smeju da predstavljaju rizik za njihove operatere. Jedini način da se to postigne jeste da se onemogući gubitak sigurnosnih funkcija i u slučaju greške u sigurnosnom sistemu.

Sigurnosni pogoni su elektro-motorni pogoni sa ugrađenom sigurnosnom tehnologijom, tako da se značajan deo sigurnosnih funkcija obezbeđuje u samom pogonu, što na kraju dovodi do smanjenja kompleksnosti celog sigurnosnog rešenja za datu mašinu. Ovlašćeno telo obavezno vrši sertifikaciju takvog pogona i svih komponenti.

Prednosti sigurnosnog pogona su:
• Kraće vreme odziva – kontaktori više nisu potrebni;
• Smanjenje troškova održavanja – dizajn kola je jednostavniji, uklanjaju se noseći elementi, ožičenje je jednostavnije;
• Jednostavnija sertifikacija mašine – usklađeni su svi upotrebljeni delovi mašine.


Više informacija: Mikro Kontrol, Vase Pelagića 30, 11000 Beograd, SRBIJA, Tel.:  +381 11 3699-080, http://www.mikrokontrol.rs

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)