Sinhronizacija kretanja dva tela je jedan od najčešće postavljanih mehaničkih problema.  Sa pojavom mehatronike i rešenja koja ona nudi, MikroKontrol je bio u mogućnosti da sagleda I ponudi odgovarajuće rešenje za kretanja na portalnom kranu 160t na HE Đerdap 1.

Raspon portala iznosi 15m i svaka noga portala se pokreće asinhronim motorom od 22kW. Brzinu svakog od ovih motora reguliše pojedan frekventni regulator odgovarajuće snage koji radi u vektorskom režimu. Razlika u momentu opterećenja koju izračunava PLC na osnovu informacija koje prima putem PROFIBUS komunikacije od svakog regulatora, donosi se odluka o brzini jednog od motora kako bi se uskladio sa brzinom drugog.

Pored ovakvog načina uskrađivanja postoji i drugi način za sve frekventne regulatore koji imaju DROOP funkcionalnost u svom sistemskom softveru. Ostala kretanja portalne dizalice su realizovana multidrive regulatorom sa mogućnošću rekuperacije.


Više informacija: Mikro Kontrol, Vase Pelagića 30, 11000 Beograd, SRBIJA, Tel.:  +381 11 3699-080, http://www.mikrokontrol.rs

Aleksandar Dakić
Follow me