Direktiva kompanije FANUC za EMO u Hanoveru odslikava stav o pravcu daljeg razvoja u budućnosti. Kao univerzalni odgovor industrijskom IoT-u, FANUC je razvio FIELD sistem u vidu otvorene platforme koja omogućava izvršenje različitih industrijskih IoT aplikacija unutar fabrike fokusiran na međusobnoj povezanosti uređaja kao što su mašinski alati, roboti, PLC-ovi i senzori.

Illustration of the thought processes in the brain

Nije iznenađujuće da je savremeni razvoj softvera i hardvera fokusiran na direktivama u vezi principa Industrije 4.0. Svi uređaji postaju pametniji i komunikativniji, u smislu potrebe za komunikacijom sa drugim uređajima ili u okviru cele proizvodnje. U svetu industrijskog IoT-a, koji je ključna stavka prodora u Industriju 4.0, svi uređaji generišu bitne podatke, doprinoseći praćenju procesa i proizvodnje. Ipak, velka količina podataka je samo resurs koji može omogućiti efikasnije procese, da bi ga i iskoristili potrebni su nam inteligenti alati kako bi izdvojili informacije i imali uvid u njih.

Jedno od glavnih ometanja u ovom trenutku je što se razvoji dešavaju paralelno i međusobno mogu biti kontraproduktivni, jer sistemi i uređaji jednih jedva sarađuju sa rešenjima drugih razvojnih timova, jer posmatraju proizvodnju samo u svom sektoru, a ne u celini. Ovo je loša vest za “Smart Factories” koji rade u skladu sa idejom Industrije 4.0, jer njihova proizvodnja uključuje brojne različite dobavljače koji svaki koristi svoja rešenja za proizvodnju, prikupljanje podataka, kontrolu i analizu. Kako bi rešio taj problem FANUC je razvio FIELD sistem.


Umrežene mašine i prikupljanje velike količine podataka omogućiće fabrikama dalju optimizaciju proizvodnje donošenjem inteligentnih zaključaka uz podršku veštačke inteligencije

IoT i veštačka inteligencija u sprezi sa FANUC-om
Najdominantniji pravac FANUC razvoja je u korelaciji sa principima Industrije 4.0. Mnogi inteligentni, samoučeći sistemi se razvijaju da bi odgovarajući alati i industrijski roboti bili efikasniji i pouzdaniji, a najnoviji razvoji stvarno ukazuju na ključni razvojni napor. Veoma je interesantna koincidencija da se prva najava Industrije 4.0 pojavila na sajmu u Hanoveru 2011, a da sada nakon 6 godina, kada je i dalje glavna tema Industrija 4.0, FANUC predstavlja najnoviji pronalazak, FIELD (FANUC Intelligence Edge Link & Drive System).
Revolucionarni sistem nudi kompleksni alat za međusobno povezivanje mašina, industrijskih robota, PLC-ova, senzora i mnogih drugih uređaja. Otvorena platforma takođe pruža mogućnost prikupljanja, analize i čuvanja velike količine podataka, a donošenje inteligentnih zaključaka čini proizvodni proces pametnijim.

Otvorena platforma nudi sistemskim kućama, integratorima robota, konstruktorima mašinskih alata, dobavljačima senzora i periferija da razviju sopstvene aplikacije za sistem, kako bi ga povezali na mrežu cele fabrike. Iznad svega, FIELD obezbeđuje povezivanje sa sistemima za planiranje resursa (Enterprise Resource Planning), upravljanje lancem snabdevanja (Supply Chain Management) i sistemom za izvršavanje proizvodnje (Manufacturing Execution System).


MT-LINKi softver prikuplja, čuva, analizira podatke iz proizvodnje sa umreženih mašinskih alata

Štaviše, novi pronalazak ističe prethodno razvijena softverska rešenja kompanije FANUC: MT-LINKi i ZDT. Prvi omogućava korisniku povezivanje mašinskih alata u mrežu, prikupljanje podataka o proizvodnji, optimizovanje postupaka u proizvodnji i održavanju. Drugi, ZDT (Zero Down Time) namenjen je minimalizovanju nepredviđenih prekida rada mašina, analizi ponašanja mašina i predviđanju istrošenosti delova, i time olakšava planiranje održavanja.

Šta sada dolazi?
Generisanje velike količine i različitih tipova podataka zahteva od proizvođača razvoj rešenja za procesuiranje, analizu i implementaciju promena baziranu na delotvoran i efikasan način. “Kako možemo dalje optimizovati naše rešenje? Kada će biti moguće napraviti mašine koje rade samostalno? Načiniti da u mogu učiti, planirati ili zaključivati?” Veštačka inteligencija se razvija i mašina koja bi bila sposobna da uči je aktuelna tema. U ovoj oblasti se istražuju i konstruišu algoritmi koji bi omogućili mašini da izvrši prediktivnu analizu i sačini modele koji bi se nezavisno adaptirali prilikom izlaganja novoj situaciji. Ovo je budućnost industrije: mašina koja je sposobna da nezavisno uči i koja će izvršavati zadatke efikasnije nego ijedna mašina pre.


Više informacija: Fanuc Adria d.o.o. Ipavčeva 21, Celje, Slovenija. Mob: +381 62 800 13 05; Tel: +386 8 205 64 97; Fax: +386 8 205 64 98; meil: info@fanuc.si; http://www.fanuc.eu

Aleksandar Dakić
Follow me