Festo Motion Terminal vam nudi prednosti kroz ceo vrednosni lanac, od dizajna do modernizacije vaše mašine. „Motion“ aplikacije, koje upravljaju jednim komadom hardvera, su njegov integralni deo. One vam omogućavaju da standardizujete aplikacije u isto vreme nudeći vam neuporediv nivo fleksibilnosti. Dodatne aplikacije su već u planu.

Osnovne funkcije upravljanja pneumatskim aktuatorima
Maksimalna fleksibilnost za mašine specijalnih namena, kao i za sisteme za rukovanje u serijskoj proizvodnji. Možete modifikovati standardne funkcije upravljanja kao što su 4/2, 4/3 i 3/2 u bilo kojem trenutku i onoliko često koliko je vama to potrebno, čak i u toku rada. Ovo vam omogućava da odgovorite na veliki broj zahteva jednim pritiskom na dugme.

Proporcionalni upravljački razvodnici
Po prvi put u Festu, dva proprocionalna regulatora protoka integrisana su u jednom ventilu i na jednoj platformi, što rezultuje ekonomičnim i kompaktnim rešenjem.

Soft Stop
Vreme ciklusa rada vašeg aktuatora se skraćuje do 70%! Sa Soft Stopom možete implementirati visoko dinamične, a opet nežne pozicione pokrete bez absorbera udara koji su podložni habanju. Tako se skraćuje vreme održavanja, povećava radni vek sistema, a time i produktivnost.

Proporcionalna regulacija pritiska
Štedi prostor i cenu hardvera kombinujući funkcije dva individualna i nezavisna regulatora proporcionalnog pritiska u samo jednom ventilu – uključujući sa vakuumom!

Proporcionalna regulacija pritiska po zadatom modelu
Za upravljanje u skladu sa modelom nije potrebno dodavati eksterne senzore. Skladištenjem i čuvanjem manjeg broja parametara sistema, kao što su dužina creva, prečnik creva i veličina cilindra, pripadajući upravljački sistem obezbeđuje maksimalnu tačnost, jer aplikacija može izvršiti kompenzaciju pada pritiska i zapremine korišćenjem upravljačke tehnologije.

ECO pogon
Smanjenje troškova radom aktuatora sa minimalnim pritiskom neophodnim za dato opterećenje. Nema potrebe za povećavanjem pritiska u kućištu pogona pri kraju pokreta. Na ovaj način štedi se do 70% energije. Jedan DSBC32-100 sa 2 kg opterećenja štedi oko €100 godišnje.

Podesivi nivo pritiska
Ušteda energije postavljanjem nekoliko nivoa pritiska. Jednostavno postavite pritisak za odabrani pokret na onaj nivo koji želite. Dodatno, možete kontrolisati brzinu podešavanjem funkcije kontrole toka.

Dijagnostika curenja
Kraće vreme kada mašina nije u funkciji i brža detekcija otkaza u sklopu preventivnog održavanja. Odvojeni dijagnostički ciklusi i definisane vrednosti praga omogućavaju detekciju i lokalizaciju svakog curenja u aplikaciji koja koristi Festo Motion Terminal.

Kontrola dovoda i odvoda vazduha
Razdvojite ih posebnim ventilima za kontrolu toka na aktuatoru i prilagodite brzine kretanja brzo i praktično jednim pritiskom na dugme. Postoji i opcija za implementaciju novih sekvenci kreanja kao što je podešavanje dinamičke kontrole protoka.

Unapred definisano vreme pomeranja
Za brzo i lako puštanje u rad, sve što treba da uradite je da unesete vreme pomeranja pri pokretima aktuatora. Funkcija kontrole protoka odvođenja vazduha adaptira se u skladu sa vremenom pomeranja i nakon toga je održava. Sistem automatski podešava vrednosti u slučaju spoljnih uticaja kao što je, recimo, povećano trenje usled habanja.


Više informacija: Festo Beograd, Omladinskih brigada 90v, 11070 Beograd, Tel: +381 11 7853 900 , e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs

Aleksandar Dakić
Follow me