Opremljen je RISC-baziranim Cortex-A8 600MHz procesorom, dva gigabitna Ethernet porta i RS-232/RS-485 serijskim portom

Integracija komunikacionih protokola
cMT-G01 ima ugrađene drajvere za preko 300 brendova kontrolera i na taj način može integrisati više uređaja u jedan SCADA ili ERP sistem.

Bezbedan protok podataka
Oba glavna protokola (MQTT i OPC UA) ugrađena u cMT-G01 podržavaju sistem TLS/SSL sertifikata za bezbedan prenos podataka.

Daljinski pristup
Uređaju cMT-G01 moguće je daljinski pristupiti koristeći servis EasyAccess 2.0 koji takođe koristi TLS/SSL sertifikat.

 


Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Poručnika Spasića i Mašere 14, 11147 Beograd, Srbija, Tel.:(+381) 11/239-23-13, 251-57-82, 251-15-87, http://www.ulpr.com/

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)