To je SMKL (Smart Manufacturing Kaizen Level).

SMKL je indeks procene nivoa korišćenja podataka u fabrikama. Može pomoći menadžmentu u donošenju investicionih odluka pokazujući svrhu, uticaj i odnos svakog investicionog koraka kako bi vaša fabrika postala pametnija. SMKL procenjuje nivo digitalne proizvodnje koristeći dve ose: jedna je nivo zrelosti, a druga nivo upravljanja.

Nivo zrelosti; Nivo vidljivosti

Nivo vidljivosti podataka predstavljen je nivoom zrelosti, prikazanim na vertikalnoj osi SMKL modela. Nivo A je definisan kao„Data collection“; Nivo B kao„Visualization“; Nivo C kao„Analysis“; i nivo D kao„Optimization“

Nivo menadžmenta; Detaljnost stavki kojima treba upravljati

Horizontalna osa predstavlja granularnost ili nivo detalja za stavke kojima se upravlja. Nivo 1 je definisan kao „Worker“ kompanije; Nivo 2 kao „Workplace“; Nivo 3 kao „Factory“; i nivo 4 kao„Whole supply chain“

Vrednost SMKL

 •  Započnite„smartifikaciju“ sa najprikladnije tačke u skladu sa trenutnim       nivoom i ciljevima svake fabrike
 • Modularni pristup vam omogućava da korak po korak sprovedete„smartifikaciju“
 • Izračunavanje i merenje povraćaja ulaganja ostvarenog u svakom koraku je od suštinskog značaja za investicione odluke
 •  Optimizacija se može dogoditi na svakom nivou, sve do cele fabrike i čitavog lanca snabdevanja, što dovodi do značajnih poslovnih poboljšanja (rešavanje različitih upravljačkih problema)

Primer 1: Poboljšanje proizvodnje

Poboljšanje efikasnosti proizvodnje, minimiziranjem varijacija u učinku radnika, kroz„vizualizaciju“ operacija

Rezultati

 • Ukupna efikasnost proizvodnje je porasla za 30%.
 • Vreme potrebno za obuku radnika je smanjeno za 65%
 • 18% brži prelaz sa proizvodnje jednog na drugi proizvod
 • Vreme sklapanja smanjeno za 12% u proseku

Pitanje
Niska efikasnost proizvodnje i nekontrolisano upravljanje troškovima

 • Brzina rada i greške variraju u zavisnosti od radnika
 • Ne mogu znati koji radnik greši i koliko često

Implementacija
Uvedite alate za podršku procesu montaže na radno mesto

 • Demonstrirajte proceduru
 • Prikupljati i analizirati podatke o radnom vremenu i greškama

Poboljšanja
Značajno smanjenje troškova poboljšanjem efikasnosti radnika kroz minimiziranje operativnih grešaka

 • Povećana produktivnost radnika bržom obradom sa manje grešaka u montaži
 • Razumeti radni status svih radnika, identifikovati uobičajene greške koje zahtevaju korekciju procesa ili dizajna i kome je potrebna prekvalifikacija
 • Smanjite nepotrebne radnje i suvišne provere

Na osnovu ovog rezultata, shvatićemo sveukupno smanjenje troškova proširivanjem ciljanog ulaganja na celu fabriku.


Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp.zo.o.)
AleksandarStankovic
M: +381 63 687 500
e-mail:aleksandar.stankovic@mpl.mee.com

 

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)