SmartSolutions starter kitovi kompanije Banner Engineering za praćenje, održavanje i optimizaciju sledeće generacije

SmartSolutions starter kitovi olakšavaju prediktivno održavanje i praćenje produktivnosti korisnika. Korisnici biraju komplet koji odgovara njihovoj specifičnoj primeni ili rešavaju više aplikacija koristeći Banner Engineering komplet za praćenje stanja za praćenje vibracija, temperature, vlažnosti, nivoa u rezervoaru i pritiska.

Svaki komplet sadrži senzore unapred konfigurisane za uparivanje sa uključenim DXM serijom bežičnog gateway kontrolera, kao i Banner Engineering-ovu prepaid platformu za usluge podataka u cloud-u i plan mobilnih podataka za potpuno integrisano, end-to-end rešenje.

Više informacija: https://www.bannerengineering.com/

Marija Dakić