Novost u asortimanu kompanije Bosch Retrox su SMS (Small Screw Driven) linearne ose. Njihove najbitnije odlike su:

 • 5 dostupnih veličina
 • Kompaktno aluminijumsko kućište ose sa integrisanim vođenjem (BASA)
 • Zaštita unutrašnjosti ose pomoću magnetne trake fiksirane sa gornje sa gornje strane ose
 • Proizvodnja samo standardnih dužina – dostupne sa lagera
 • Ponovljivost do ±0,005 mm

Primenjive su mnogim industrijskim aplikacijama:

 • guranje
 • pozicioniranje
 • paletiziranje
 • disperzija
 • odvajanje
 • zavrtanje
 • uzimanje i postavljanje
 • montaža
SMS Linearne ose upotreba

photo: Bosch Rexroth


Više informacija:

Uno-Lux Processing d.o.o., Stevana Filipovića 1v, 11250, Beograd – Železnik,
Tel.:+381 11 42 00 040, +381 11 25 15 782, +381 11 25 11 587, https://www.ulp.rs/

Aleksandar Dakić
Follow me