BLV1 serija deli zajedničke komponente sa ostalim APV ventilima ovog proizvođača, obezbeđujući uniforman izgled pogona, kontrolne interfejse i manji lager rezervnih delova. Napredna kontrolna jedinica ima ultra-svetao LED ekran za prikaz stanja. Izrađeni su od materijala koji im omogućavaju rad u prehrambenoj industriji. Zbog mogućeg rada i u hemijskoj industriji, ventili su
specijalno testirani za rad pod visokim pritiscima i temperaturama i izrađeni su bez upotrebe silikonskih delova.


www.spxflow.com

Marija Dakić