ST4030 Impulse Winding Tester je inovativni proizvod koji kombinuje i funkcije merača otpora i funkciju testiranja otpornosti izolacije koje zahtevaju proizvođači namotaja elektromotora.

Uz novi ST4030, Hioki je sada u poziciji da isporuči na tržište sve instrumente potrebne za pravilnu kontrolu namotaja motora.   Proliferacija električnih vozila i vozila koja se samostalno kreću povećali su potražnju za namotajima motora sa višim nivoom pouzdanosti.

Neispravni namotaj koji je nehotice isporučen tržištu obično ne uzrokuje trenutno probleme; međutim, dugotrajna upotreba će dovesti do pogoršanja njihovih izolacijskih svojstava i na kraju do kvara proizvoda. Kako električni automobilski motori i vozila koja se samostalno kreću postaju sve uobičajenija, javlja se potreba da se garantuje dugoročni kvalitet ovih kritičnih delova.


U ovom segmentu industrije, precizna detekcija ST4030 će biti neophodna u budućnosti. ST4030 omogućava 200m/s (200MHz), 12-bitnu tehnologiju detekcije talasnih oblika visoke preciznosti koja ga razlikuje od konkurencije, omogućavajući mu da identifikuje prethodno neotkrivene slučajeve kratkih spojeva, kao i pojavu delimičnog pražnjenja simuliranim kratkim spojevima.

Identifikujte sloje kratkih spojeva koje postoje i u samo nekoliko namotaja 

Dve dodatne ključne karakteristike su:
Kvantifikacija talasnog oblika odgovora – ST4030 koristi novu metodu kvantifikacije talasnog oblika odziva da bi detektovao kratke slojeve (defekte izolacije) koji se ne mogu detektovati standardnim pristupom upoređivanja vrednosti područja nastalih zbog odstupanja između talasnih oblika.

Funkcija detekcije pražnjenja (dostupna sa opciom za otkrivanje curenja ST9000) – Novi instrument pruža performanse za detektovanje talasnih oblika sa visokim stepenom preciznosti zahvaljujući 12 MHz uzorkovanju i 12-bitnoj rezoluciji, a može se koristiti sa nadogradnjom detekcije pražnjenja ST9000 (sa patentiranom HIOKI tehnologijom filtriranja) za detekciju delimičnih pražnjenja izazvana pseudo-kratkim spojevima-greškama.

Kada se ST4030 koristi u kombinaciji sa Hioki meračima otpora i testerima napona, dobija se kompletna grupa instrumenata potrebnih za testiranje namotaja motora na proizvodnim linijama.

Stanje na tržištu
Testeri impulsnog namotaja se koriste za testiranje slojeva kratkih spojeva između namotaja koji se pojavljuju u komponentama kao što su induktori motora ili namotaja. Tipično, talasni oblik uhvaćen kada se impulsni napon primeni na poznati-dobar deo (glavni talasni oblik) se koristi kao referenca za generisanje procene: prošao/nije prošao test upoređujući ga s testnim talasnim oblikom kako bi se izmerile razlike u području.

Sa sve bržim tehnološkim kretanjima ka razvoju električnih vozila i vozila koja se samostalno voze, što stvara potrebu za povećanjem kvalitet delova koji se koriste u njima poslednjih godina, namotaj motora je podložan sve strožim zahtevima u pitanju pouzdanost. Budući da defekti mogu dovesti do ozbiljnih nesreća i kvarova, proizvođači moraju garantovati kvalitet motora koji se koriste u vozilima na duži rok. Međutim, teško je pouzdano detektovati kvarove. Na primer, jednookretne greške, koje se ne pojavljuju u talasnim oblicima kada se koristi tipičan metod inspekcije za upoređivanje vrednosti oblasti talasne forme. Dodatno, postoji sve veća potražnja od proizvođača za mogućnošću otkrivanja malih delimičnih pražnjenja koja su zaklonjena smetnjama, tako da se pogoršanje motora može dijagnostikovati s visokim stepenom preciznosti. HIOKI je razvio ST4030 kako bi ispunio sve ove zahteve.

Ključne karakteristike
Novo rešenje – Otkrivanje grešaka sa jednim okretom pomoću kvantifikovanja talasnih oblika odgovora. ST4030 vrši kvantitativne procene digitalizacijom talasnih oblika odgovora. Pošto se neskretanje kratkih spojeva kao što su jednookretne greške koje se ne mogu detektovati tipičnim pristupom poređenja površine talasnih oblika, pojavljuju kao razlike u vrednostima, instrument može jasno razlikovati ispravne i neispravne delove.

Tehnologija u vlasništvu kompanije HIOKI – otkrivanje pseudo-kratkih spojeva uz nadogradnju detekcije ispuštanja Pseudo-kratke greske-spoja se mogu identifikovati detektovanjem pražnjenja. Međutim, fenomen je teško razlikovati od komponenti smetnji zbog male razlike u naponu koji proizvodi i uključenih visokih frekvencija. ST4030 pruža performanse potrebne za detekciju talasnih oblika sa visokim stepenom preciznosti, a nadogradnja detekcije pražnjenja ST900 (sa vlasničkom HIOKI tehnologijom filtriranja) može se koristiti za odbacivanje komponenti smetnji od komponenti visokih frekvencija koje se pojavljuju u talasnim oblicima odgovora tako da parcijalna pražnjenja mogu biti izolovani i korišćeni za generisanje presude prosao/ nije prosao test. Pored toga, ST9000 eliminiše potrebu za dodatnom opremom koja se zahteva u tradicionalnom pristupu (na primer, antene koje se koriste za detekciju pražnjenja).

Ispitivanje motora nakon ugradnje rotora –  Pošto se talasni oblici koji se koriste u metodu za procenu poređenja područja razlikuju u zavisnosti od pozicije na kojoj je rotor instaliran, nije bilo moguće postaviti jasne standarde za procenu motora čiji je rotor već instaliran. Nasuprot tome, metod procene vrednosti zasnovan na ST4030 dozvoljava da se oblasti procene definišu čak i nakon što je rotor instaliran tako da sistem može da razlikuje između neispravnih i neispravnih delova. 

Otkrivanje talasnih oblika visoke preciznosti – ST4030 može detektovati talasne oblike sa visokim stepenom preciznosti zahvaljujući velikoj, 200 MHz,  brzini uzorkovanja i visokoj 12-bitnoj rezoluciji.

Korišćenje prikupljenih podataka za povećanje kvaliteta testa – Kvantifikacija talasnih oblika odgovora omogućava da se podaci za testiranje čuvaju numerički. Podvrgavanje akumuliranih podataka statističkoj obradi i pružanje povratne informacije narednim procesima, korisnicima može biti od pomoći u proceni i sprečavanju grešaka i na taj način se doprinosi poboljšanju kvaliteta.

Zanimljive oblasti  korišćenja:

  • Motori u vozilima
  • Induktori (zavojnice)

Više informacija:
www.japan-instrumenti.com/novo.html


 

 

Aleksandar Dakić
Follow me