1. Push notifikacije

– Primite važnu informaciju sa vaše mašine gde god da se nalazite

2. Pass-Through

– Udaljena dijagnostika ili izmena softvera na vašoj mašini bez podešavanja firewall-a

3. Remote monitoring

– Nadgledajte i upravljajte vašom mašinom pomoću cMT Viewer aplikacije

HMI nije samo uređaj za upravljanje mašinom i prikupljanje podataka, već može igrati i važnu ulogu kao IIoT Communication Gateway. Podaci prikupljeni u HMI uređaju mogu biti prosleđeni na IIoT sistem.

cMT-G01 

Uz pomoć IIoT ugrađenog OPC UA protokola cMT-G01 može se lako uklopiti u bilo koju aplikaciju i u realnom vremenu integrisati podatke sa različitih mašina i na taj način ih učiniti dostupnim bilo kom nadređenom upravljačkom ili ERP sistemu.

OPC UA

Ugrađeni OPC UA server i klijent protokol. Zvanično sertifikovani OPC UA server obezbeđuje integraciju različitih uređaja u bilo kojoj aplikaciji.

Za promenu OPC UA komunikacionih parametara može se koristiti web server.

cMT-G01 

Smart Communication Gateway sa mogućnošću procesiranja podataka

Centralizovane recepture

Pristup i upravljanje recepturama na database serveru

Istorijski logovi

Prenos logova, alarma i događaja na database server

SQL upiti

Korišćenje SQL jezika za pritup bazi podataka, izračunavanje, statistiku, filtriranje i analizu podataka

Database integracija

HMI uređaji mogu direktno pristupiti podacima, recepturama ili zapisima na database serveru. HMI može poslati SQL upit za čitanje i upis podataka. Ugrađeni data sampling i event log mogu se automatski sinhronizovati sa podacima na serveru.

HMI

– Vizuelizacija koristeći EBPro

– Podrška za standardne IIoT protokole: MQTT i OPC UA

CODESYS

– Podrška za CANopen i MODBUS TCP/IP

– Podrška za Remote I/O

cMT Serija

cMT HMI je kombo uređaj koji integriše visoke performanse HM Iuređaja sa CODESYS PLC upravljačkim sistemom na inovativnoj arhitekturi sa duo-core procesorom sa dva nezavisna operativna sistema. Koristeći multi-core procesor, cMT HMI + CODESYS omogućena je ne samo vizuelizacija podataka sa korisničkim interfejsom, već i izvršavanje upravljačke logike, pri čemu dva sistema funkcionišu potpuno nezavisno.

iR-COP / iR-ETN Coupler + I/O moduli

Kompaktno cost-effective rešenje

– Modularni dizajn

– Podrška za CANopen i MODBUS TCP/IP


Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Stevana Filipovića 1v
11250, Beograd – Železnik, Tel.:+381 11 42 00 040, +381 11 25 15 782, +381 11 25 11 587

http://www.ulpr.com/

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)