Štampane ploče (PCB) su često izložene velikom mehaničkom i termičkom opterećenju što povećava opasnost od oštećenja štampane poloče, kao i troškove opravke i otkazivanje skupe opreme.

Trendovi u proizvodnji štampanih ploča, kao što su sve minijaturnija tehnologija i promene u procesu proizvodnje, postavljaju sve više zahteve za njihovo projektovanje i proizvodnju.

Firma HBM godinama pruža podršku proizvođačima štampanih ploča izvodeći mehanička ispitivanja na štampanim pločama koristeći merne trake. Koristiće vam besprekorna dokumentacija, pouzdani podaci merenja i dobro funkcionisanje štampanih ploča sa mobilnim aplikacijama.

Tipične oblasti primene mehaničkih ispitivanja štampanih ploča

 1. Praćenje pravilnika i zahteva kupaca
  Trenutni međunarodni pravilnici (kao što je IPC-JEDEC 9704), industrijski standardi (na primer standard automobilske industrije sa rasponima temperature od -40° do +140°C), posebni zahtevi kupaca i ciljevi interne kontrole kvaliteta zahtevaju besprekornu dokumentaciju sa vrednostima koje pokrivaju čitav proizvodni proces za štampane ploče.
 2. Otrkrivanje uzroka grešaka u procesu proizvodnje i obrade
  • pomeranja tokom automatskog spajanja
  • pucanje
  • prekomerno naprezanje
  • preveliko savijanje tokom instalacije
  • prekomerno mehaničko naprezanje
 3. Otkrivanje kvarova i nepravilnosti kod ispitivanja proizvoda po završetku proizvodnje
  Često se uzroci grešaka otkrivaju prilikom ispitivanja proizvoda po završetku proizvodnje štampanih ploča. Ove greške se mogu sistematski pratiti uz pomoć mernih traka. HBM nudi kompletno rešenje: kvalifikovani serviseri i tehnička lica će utvrditi uzrok problema analizirajući zahteve sa vama, nakon čega će postaviti merne trake na štampanu ploču; izvršiće neophodna merenja koristeći najsavremeniju opremu koja pored mernih traka uključuje i pojačivače i prateći softver, QuantumX MX1615; pripremiće završni izveštaj ispitivanja sa detaljnim rezultatima merenja, što je važan dokument za garanciju kvaliteta štampanih ploča, ali takođe dokument koji će pružiti sigurnost vašim kupcima.

Komplet za ispitivanje firme HBK koji prati standard IPC/JEDEC 9704

Da bi pomogao proizvođačima da izbegnu oštećenja i kvarove na proizvodima, HBK je osmislio komplet za PCB ispitivanja uz pomoć koga ćete uzrok problema otkriti na vreme. On sadrži sve neophodne materijale, a osim ožičenih mernih traka i svog neophodnog pribora za njihovo postavljanje takođe sadrži i Quantumx MX1615, kao i Catman DAQ softver. Proizvod je spreman za korišćenje i brzu akviziciju podataka,kao i za generisanje unapred definisanog izveštaja ispitivanja u Microsoft Word formatu.

Na našem sajtu TRCpro možete pogledati video o povezivanju HBM-ove minijaturne rozete RF91 sa štampanom pločom (PCB) uz pomoć lepka Z70: link


Kontakt:
TRCpro d.o.o.
Preradovićeva 31,
Petrovaradin
Tel: 021 6433774
www.trcpro.net
hbm@trcpro.rs

Aleksandar Dakić
Follow me