Ukratko

Ovo 11. hrvatsko izdanje Krautovog “Strojarskog priručnika” dopunjeno je prema slovenačkom 13. izdanju tako što je aktualizovano poglavlje o metalima gde su u tablicama dodati stupci sa normama EN, a u poglavlju o oblicima metalnih poluproizvoda dodate su tablice za neke evropske profile.

U poglavlju o ležajima tablice su dopunjene podacima o nosivosti kako ih daje proizvođač. Ponovo je napisano poglavlje o mazivima, a novo je i poglavlje o zavarivanju koje je preuzeto prema slovenačkom, uz poneka skraćenja.

U poglavlju o ispitivanju materijala umjesto preuzetih JUS-ovih normi uvedene su norme EN odn. ISO. U prvom dijelu priručnika proširena su poglavlja iz matematike i hemije, te delom poglavlje o mernim jedinicama, a poglavlja iz hidrauličnih mašina i toplotnih uređaja sjedinjena su i ponovo prerađena u poglavlje energetske mašine.

Jezgro ovog priručnika su brojni podaci, jednako potrebni za sve stepene obrazovanja, za školu i za praksu. Koliko je koncepcija priručnika sretno pogođena najbolje svedoče dosadašnja izdanja (14 slovenačkih i, s ovim, 11. hrvatskih) u tiražu oko 300.000 primeraka.

Gradivo priručnika je tako koncipirano da sadrži ono što dnevno treba mašinskim inženjerima, tehničarima ili majstorima, odnosno studentima mašinstva i učenicima srednjih tehničkih škola. I drugi stručnjaci, recimo elektrotehničari, hemičari, građevinari i arhitekte, mogu u ovom priručniku pouzdano i brzo naći mnoge potrebne podatke.

Sadržaj priručnika možete pogledati na ovoj adresi.


Više informacija: SAJEMA D.O.O., 10090 Zagreb, Hrvatska, Emanuela Vidovića 3, Tel: + 385 (0)1 3731 748, http://www.strucnaknjizara.hr/

Aleksandar D.
Follow me