Tagor predstavlja najnovije SCADA/HMI rešenje
Pristupačan, fleksibilan, otvoren i moderan nadzor pametnih zgrada

Progea je zvanično objavila novu verziju softvera za automatizaciju zgrada Movicon BA 11.3.1101 (Movicon Building Automation). Ova verzija omogućava korisnicima kreiranje integrisanog sistema nadzora za „pametne zgrade“ implementacijom sopstvenih upravljačkih programa.
Među podržanim sistemima su EIB/KNX, LON i BACNet, uključujući već postojeću podršku za dosadašnje protivprovalne i protivpožarne sisteme. Movicon BA verzija donosi mnogobrojna dodatna poboljšanja i nove karakteristike bazirane na istovetnoj Movicon 11.3 tehnologiji koju možete detaljno pogledati u odeljku „Movicon 11.3 new features“ na matičnom sajtu.
Movicon BA 11.3 verzija takođe sadrži nove kompletno revidirane DEMO projekte koji su usklađeni sa realnim potrebama procesa automatizacije zgrada. Nova verzija 11.3.1101 ne zahteva dodatno ažuriranje već postojećih licenci i možete je besplatno skinuti sa Progeinog web sajta, na ovoj web adresi http://www.progea.com/en-us/downloads/programs.aspx , a uskoro će biti dostupna i na DVD-u.

Prednosti Movicon BA:

• Integrisano razvojno okruženje, od Win7/XP do WinCE
• Izrazito velika otvorenost shodno XML strukturi
• Umrežavanje zasnovano na SOAP i Web Servisima
• Nezavisan od proizvođača hardvera
• User-friendly
• Superioran sa aspekta snage i performansi
• Znatno manje vremena potrebno za razvoj
• Drastična redukcija troškova razvoja
• Izrazito velika podrška i veliki broj servisa

Zahvaljujući Movicon BA omogućena je napredna integracija i upravljanje tehničkim sistemima kako u stambenim, tako i u zgradama industrijskog tipa. Omogućena je integracija različitih tehničkih podsistema sa aspekta namene kao i hardversko/komunikacione arhitekture u jedinstveni centar za nadzor i upravljanje korišćenjem samo Movicon BA kao jedinstvenog rešenja.
Integracija kao ključna reč Glavna prednost prilikom implementacije Movicon BA je upravo nezavisnost od proizvođača hardvera. To znači da se može koristiti isti softver na bilo kom PC-u, Touch Screen-u ili Smart telefonu, koji je povezan sa svim sistemima kontrole u zgradi preko standardnih komunikacionih protokola kao što su EIB/KNX, LON, BACnet ili komunikacionih sistema zasnivanih na RTU ili TCP Modbus interfejsima. Deljenje informacija na mreži Movicon BA nudi prednost slobodnog protoka informacija, koristeći svoje mrežne funkcije na Ethernet-u sa opcijom korišćenja OPC tehnologije za integrisanje nadzora sa postojećim LAN podsistemima u pametnoj zgradi.

Povećane funkcionalne mogućnosti Movicon BA verzija je prevazišla sve ograničavajuče faktore poznate u dosadašnjim konvencionalnim sistemima nadzora i upravljanja. Poseduje sve već poznate funkcije i tipične za dosadašnje SCADA/HMI sisteme, ali sa znatno izmenjenim i unapređenim opcijama za vizualizaciju. Podrška se ogleda u vidu moćnog objektno orijentisanog razvojnog okruženja, upravljanja alarmima, istorijskh logova u DBMS-u (tj. SQL Server, Oracle, MS Access), trendova, scenarija, rasporeda, kao i podržane upravljačke logike. Sve je to omogućeno u kompleksnom, ali za korišćenje veoma jednostavnom razvojnom okruženju.

Isplativost Implementacijom Movicon BA dobija se jedinstveno razvijeno okruženje za sve sisteme nadzora i kontrole, omogućavajući pri tome lako učenje, obuku osoblja, kao i značajnu redukciju troškova održavanja. Licence za Movicon BA su skalabilne, fleksibilne i nadogradive na Movicon 11, doprinoseći na taj način daljem smanjenju cene razvoja i održavanja. Movicon 11 Progea (Italy) je od 1990. god posvećena proizvodnji inovativnih softvera za automatizaciju. Movicon je njihovo glavno Scada/HMI rešenje, namenjeno za jednostavno korišćenje, praćeno kompletnom dokumentacijom i website centrom za podršku I asistiranje kupcima u pružanju korisnih informacija, smanjivanju potreba za direktan kontakt sa tehničkim timom za podršku. Tagor Electronic d.o.o., zvanični distributer Movicon-a, u sklopu oktobarske marketinške akcije, besplatno poklanja čitaocima Mehatronike originalni instalacioni Movicon 11 DVD zajedno sa pratećim promotivnim materijalom.


Više informacija:Tagor Electronic d.o.o., Bulevar Svetog Cara Konstantina br.80-86, 18 000 Niš, Srbija, Telefon: +381 (0)18 575 545, http://www.tagor.rs

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)