Savremen odnos sa kupcem u svom fokusu ima sveobuhvatniji pristup koji podrazumeva razmišljanje i brigu o interesima kupaca i njihovim potrebama. U ovom odnosu mi se koncentrišemo na to kako da naš proizvod ili usluga donesu kupcu adekvatno rešenje. Zajedno sa kupcem radimo na realizaciji tih rešenja.

Osluškujući potrebe kupaca došli smo do zaključka da je njihova potreba za direktnim prezentovanjem proizvoda i usluge velika. Naš tim je u mogućnosti da odgovori na te potrebe kao i kada je u pitanju stručno usavršavanje i osposobljavanje za rad sa našim proizvodima.

U poslednjih godinu dana možemo se pohvaliti sa mnogobrojnim uspešno realizovnim prezentacijama i treninzima za koje smo akteditovani da ih obavljamo.

Organizovali smo grupu inženjera koja se posebno bavi potrebama kupaca i direktnim kontaktom sa kupcem.Kontakt ostvarujemo putem prezentacija u okviru kojih kupci imaju mogućnost da od našeg stručnog tima inženjera saznajuosnovne informacije iz date oblasti. Prezentacije koje smo uspešno realizovali  kod naših kupaca pokrivale su nekoliko oblasti iz kojih izdvajamo prezentacije o:

  • Frekventnim regulatorima
  • PLC
  • Temperaturnim kontrolerima
  • Senzorima

Trening centar Mikro Kontrol-a  koncipiran je tako da odgovori zahtevima kako početnika tako i iskusnih stručnjaka koji žele da sistematizuju i usavrše svoje znanje.

Stručni kursevi su za razliku od prezentacija koncipirani tako da se kupac do detalja informiše o karakteristikama uređaja i istovremeno imaju priliku da obavljaju praktične vežbe.

Tim inženjera Mikro Kontrol-a može da ponudi svojim kupcima i stručni trening za rad sa frekventni regulatorima i PLC uređajem.

PLC – osnovni kurs
Kurs obuhvata upoznavanje sa osnovnim karakteristikama PLC i HMI uređaja kao i praktičan deo za rad na PLC-u i operator panelu koji se sastoji od programiranja i testiranja.

Kurs je namenjen inženjerima i tehničarima koji se bave održavanjem i osnovnim programiranjem programabilnih kontrolera.

Polaznici se na kursu upoznaju sa osnovnim elementima konfigurisanja i programiranja operatorskog panela, kao i sa načinima razmene podataka sa PLC-om kroz primere. Grupe mogu imati maksimum 6 polaznika.

Po završetku kursa učesnici dobijaju Mikro Kontrol sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Frekventni regulatori – osnovni kurs
Kurs obuhvata upoznavanje sa osnovnim principima rada frekventnih regulatora i potrebama njihovog korišćenja kao i njehovim osnovnim funkcijama.

Kurs je namenjen inženjerima i tehničarima koji se bave projektovanjem, održavanjem i puštanjem rad regulisanih elektromotornih pogona.

Polaznici se upoznaju sa osnovama parametrizacije frekventnih regulatora, njihovim osnovnim funkcijama kroz rad sa softverom. Grupe mogu imati maksimum 6 polaznika.

Po završetku kursa učesnici dobijaju Mikro Kontrol sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Osim standardnih programa, organizuju se i razni tematski i kursevi pripremljeni po specijalnom zahtevu.


Više informacija: Mikro Kontrol, Vase Pelagića 30, 11000 Beograd, SRBIJA, Tel.:  +381 11 3699-080, http://www.mikrokontrol.rs

Follow me