Eksplozija prašine predstavlja konstantnu pretnju u procesnoj industriji. Praktično, bilo koji zapaljivi materijal, kada se isitni u fine delove ili puder i nakon toga disipira kroz vazduh, moće ubrzati širenje plamena i izazvati eksplozivni udar pod odgovarajućim uslovima.

Kao i do sada, Mennekes, vodeći proizvođač standardizovanih, industrijskih utikača i utičnica, još jednom je proširio paletu proizvoda za rizična područja u kojima postoji mogućnost da dođe do eksplozije prašine, sada se usredsredio na proizvode namenjene Ex Zoni 22.

Na ovom problemu Mennekes je našao rešenje u kooperaciji sa kompanijom Ceag, koja je deo korporacije Cooper Crouse-Hinds, svetskim liderom za proizvodnju Ex instalacione opreme.

U ovoj saradnji proizvedeni su utikači i utičnice za Ex Zonu 22 od 16A do 125A, tro, četvoro i petopolni, i to u IP66 zaštiti

Područje primene
Prašina u zapaljivom obliku pojavljuje se u industriji mnogo češće nego što se misli, čak 80% industrijske prašine je zapaljivo. Ona se gomila prilikom obrade drveta, vlakana, uglja, hrane, veštačkih đubriva, stočne hrane, metala i metalnih legura. Eksplozivna atmosfera i zapaljiva prašina mogu se pojaviti i prilikom obrade hemijskih proizvoda kao što su razne vrste plastičnih masa, lepila ili guma.

Elektronska oprema koja se koristi u tim područjima mora zadovoljiti tačno propisane zahteve. Oni se ne odnose samo na opremu za mešanje, mlevenje ili transport, već i na na električne utikače i utičnice koji se ugrađuju u ovu opremu. Čak i najmanja varnica može dovesti do katastrofalnih posledica. Utikači i utičnice koje izrađuje Mennekes osiguravaju bezbedno snabdevanje električnom energijom svih uređaja u Ex zoni.

Da bi dišlo do eksplozije prašine potrebne su tri stvari: vazduh, zapaljiva prašina i izvor plamena!
Zapaljivi i eksplozivni materijali sreću se u industriji i češće nego što mislite:

  • Drvo i vlakna
  • Hrana
  • Ugalj
  • Metal i metalne legure

Hemijski-tehnički proizvodi od plastike, lepila i gume mogu takođe proizvesti zapaljivu prašinu i eksplozivnu atmosferu.

Ako zapaljiva prašina padne na vrelu površinu, npr. pregrejani pogonski motor, inicijalni plamen se može pojaviti i izazvati eksploziju u trenutku kada se prašina razleti (npr. otvori se prozor). Takva eksplozija je ekstremno opasna, jer udarni talas može dovesti do lančane reakcije. Posledice su obično ogromna razaranja i gubitak ljudskih života.

Prašina je gotovo svuda – vazduh, takođe!
Jedino što možete učiniti je izbegavanje izvora varnice!

Izborom konstrukcije i organizacionim merenjem i izborom odgovarajućeg materijala čija je upotreba u Ex Zoni 22 dozvoljena, minimalizuje se rizik od eksplozije. Upravo Mennekes nudi čitav niz različitih utikača i utičnica koji osiguravaju sigurnost pri radu svake aplikacije.

Standardi
Evropska unija zahteva izradu dokumentacije o zaštiti od eksplozija ukoliko postoji procena da je nemoguće obezbediti apsolutnu bezbedne uslove rada u radnom području sa potpunom sigurnošću da do ne može doći do stvaranja eksplozivne atmosfere.

Ova dokumentacija mora, između ostalog, sadržati i sledeće:

  • procenu rizika od eksplozije
  • postupke za prevenciju eksplozije
  • način zoniranja prostora (plan Ex-Zona)

Elektronska instalacija mora zadovoljiti zahteve koji su u skladu sa zonalnim planom u kojima se navodi da jedino u području Zone 22 može doći do pojave potencijalno eksplozivne atmosfere i to veoma kratko vreme.

EN 61241 specificira zahteve koje mora zadovoljiti električna instalacija u potencijalno eksplozivnoj sredini. Pored ostalog, on definiše i potrebnu otpornost kućišta na mehaničke udarce, kapacitet antistatičkog pražnjenja i promenu karakteristika upotrebljenih plastičnih masa usled starenja.

U isto vreme, kako bi se svi zahtevi harmonizovali sa internacionalnim standardima, oni su gotovo potpuno inkorporirani u stadard EN 60079. Sa tim da se EN 60079-0 odnosi na zaštitu od eksplozije prašine, a EN 60079-31 na zaštitu koju pruža samo kućište.

Operatori industrijskih pogona su u obavezi da koriste vrhunske, “state-of-the-art” proizvode kako bi njihova oprema zadovoljavala najnovije tehničke standarde.

Proizvodi
Svi Mennekes proizvodi namenjeni Ex Zoni 22 zadovoljavaju sve propisane standarde u imaju sve nacionalne i internacionalne licence. Za upotrebu u Ex zoni u kojoj ima i prašine, oni prolaze veći broj testova i to od strane nezavisnih, autorizovanih sertifikacionih tela kako bi im bila dodeljena dozvola za korišćenje u Ex Zoni 22 (oprema kategorije 3D).

Utikač i utičnica se uvek testiraju zajedno, zato što su kao par i dizajnirani da rade u Ex Zoni 22. Zasebno se mogu koristiti samo sa “normalnim” CEE utikačima i utičnicama i to pod unapred definisanim uslovima. Pravilnu upotrebu obezbeđuje integrisani bezbedonosni sistem kodiranja. “Switch-on” mehanizam u utičnicama za Zonu 22 se aktivira samo ukoliko se koristi odgovarajući utikač.


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs

Follow me