Komunikaciona rešenja kompanije ECHO-Microwave su dokazana u nizu godinu do danas. Tu spadaju keramički, šupljinski, talasovodni ili ultra širokopojasni filteri. Moguće upotrebe proizvoda ECHO-Microwave su različite – od komercijalnih pa sve do vojne primene.


www.compotek.de

Marija D.