Kompanija E2S Power predstavila je u svom test centru u Surčinu termalnu bateriju „TWEST“, inovativnu tehnologiju za skladištenje i proizvodnju energije, koja omogućava transformaciju postojećih termoelektrana na ugalj u sisteme za skladištenje obnovljive energije koja ne šteti životnoj sredini i omogućava očuvanje radnih mesta.

Članovi E2S Power tima predstavili su okupljenima na koji način ovo inovativno rešenje doprinosi globalnim ekološkim ciljevima o smanjenju emisije ugljen dioksida, omogućava skladištenje toplotne i proizvodnju električne energije u trenutku u kome udeo globalne proizvodnje energije iz obnovljivih izvora ubrzano raste, a stotine gigavata energije dobijene iz fosilnih goriva odlaze “u penziju”. Tokom transformacije energetskog sistema koja nam predstoji, postavlja se pitanje na koji način obezbediti stabilnost mreže i količinu električne energije dovoljnu da zasijaju sijalice u svim domovima.

„Naša tehnologija, koja može da se instalira u termoelektranama, omogućava da se struja dobijena iz obnovljivih izvora energije konvertuje u toplotnu energiju i tako čuva u dužem periodu. Kada se javi potreba za proizvodnjom struje, ta energija se pretvara u paru iz koje nastaje električna energija. Primenom naše tehnologije eliminiše se opasnost od zagađenja životne okoline, jer više nema proizvodnje struje iz uglja. Posebno je važno što se na ovaj način može iskoristiti postojeća infrastruktura u termoelektranama kojima preti zatvaranje i mogu se sačuvati radna mesta”, izjavio je Fabricio de Kandia, direktor operacija kompanije E2S Power.

Fabricio de Kandia direktor operacije kompanije E2S Power

Termalna baterija TWEST je sistem koji može da traje 30 godina, obezbeđuje da se očuva kompletna postojeća infrastruktura i omogući dalji nesmetani rad termoelektrana, bez uglja kao zagađivača.

„Naša tehnologija omogućava skoro 100% konverzije električne energije u toplotnu i veoma veliki skladišni kapacitet na malom prostoru. Plan nam je da tokom 2022. godine termalna baterija “TWEST” bude instalirana kao pilot-projekat u jednoj termoelektrani u Evropi i jednoj u Severnoj Americi, a komercijalna proizvodnja uslediće nakon uspešne realizacije tih pilot projekata. Naša kompanija je u pregovorima i sa Elektroprivredom Crne Gore, kako bi sistem koji smo dizajnirali bio testiran i u termoelektrani „Pljevlja“, a postoje izvesni razgovori i sa predstavnicima EPS-a kako bi se naša tehnologija instalirala u nekoj od postojećih termoelektrana – idealno u TE „Morava“ u Svilajncu koja uskoro treba da prestane sa radom“, izjavio je Saša Savić direktor kompanije E2S Power.

Saša Savić direktor kompanije E2S Power objašnjava proces rada

Zvanice su prisustvovale i demonstraciji procesa i uverile se u princip rada same baterije. Ceo sistem je zasnovan na principu putujućeg talasa koji koristi dva seta blokova za skladištenje energije. Tokom procesa punjenja, prvi set blokova se zagreva do temperature od 700 stepeni Celzijusa, a drugi do temperature koju zahteva parna turbina. U procesu pražnjenja baterije, vodena para se inicijalno stvara u prvom setu blokova na temperaturi blizu 700 stepeni Celzijusa, a zatim se u drugom setu blokova hladi do ulazne temperature parne turbine. Tokom procesa punjenja i pražnjenja baterije, toplota se premešta u obliku putujućeg talasa iz veoma toplih u umereno tople blokove. Materijali za skladištenje energije zasnovani su na MGA blokovima koji se sastoje od grafita i aluminijuma i koje je razvila australijska kompanija MGA Thermal. Ti materijali imaju dug vek trajanja i mogu da se recikliraju.

Sistem sa termalnom baterijom

O kompaniji E2S Power:
E2S Power je švajcarsko-nemačka kompanija u vlasništvu švajcarske kompanije SS&A Power Group i nemačke WIKA-e, globalnog lidera u oblasti merne tehnologije. Cilj kompanije je razvoj i implementacija inovativne tehnologije za skladištenje i proizvodnju energije, sa posebnim fokusom na prenamenu postojećih termoelektrana na ugalj i iskorišćenje postojeće infrastrukture.

 


Za više informacija:
Ivana Cukavac
Marketing & Communications

Mob: +381 64 22 22 191
e-mail: ivana.cukavac@ssa-power.com
Web: www.ssa-power.com 

Aleksandar Dakić
Follow me