testeri
Testeri otpornosti uzemljenja KEW 4102A
 • Otporan na prašinu i kapljice tečnosti. (dizajniran po IEC 529 IP54)
 • Vrednost otpornosti uzemljenja može se očitati direktno sa skale.
 • Dizajniran da zadovolji IEC 61010-1 bezbednosni standard.
 • Ima mogućnost merenja napona zemlje.
 • Malih dimenzija i težine. Novi materijal kućičta otporan na udarce.
 • 2mA merna struja dozvoljava testiranja otpornosti uzemljenja bez aktiviranj sklopki (earth leakage current breakers) u kolu koje se testira.
 • Merni opseg otpornosti uzemljenja od 0 do 1200Ω i zemlja napona na 50Hz od 0 do 30V sa preciznošću 3% pune skale

4102A_600ppi

 
Testeri otpornosti uzemljenja KEW 4105A
 • Otporan na prašinu i kapljice tečnosti. (dizajniran po IEC 529 IP54)
 • Dodatno funkciji preciznog merenja, test kablovi za uprošćeni dvožični mernisistem se takođe dostavljaju u sastavu standardnog kompleta. (jedinica se može okačiti o vrat prilikom uprošćenog merenja)
 • Dizajniran da zadovolji IEC 61010-1 bezbednosni standard.
 • Ima mogućnost merenja napona zemlje.
 • Automatsko upozorenje kad je otpornost pomoćnih šiljaka uzemljivača vantolerancije.
 • Malih dimenzija i težine. Novi materijal kućičta otporan na udarce.
 • 2mA merna struja dozvoljava testiranja otpornosti uzemljenja bez aktiviranjasklopki (earth leakage current breakers) u kolu koje se testira.
 • Merni opseg otpornosti uzemljenja od 0 do 2000Ω (preciznost 2%) i zemlja napona na 50Hz od 0 do 30V (preciznost 1%)

Ph_KEW4105A_Fl

 
Testeri otpornosti uzemljenja KEW 4106
 • Merenje otpornosti uzemljenja sa 4, 3 i 2 žice
 • Specifična otpornost zemlje merenje upotrebom WENNER metoda
 • Merni opseg otpornosti uzemljenja od 0,03 do 2099Ω (preciznost 2% i najbolja rezolucija 0,001Ω), specifične otpornosti zemlje 0,2 do 1999kΩm , napona interferencije 0 do 50,9Vrms (preciznost 2%) i frekvencije 40-500Hz (preciznost 1%)
 • Automatski i manualni izbor frekvencije test struje u 4 opsega
 • Napredni filter metod za redukciju šuma i dobijanje stabilnih merenja
 • Do 800 mernih rezultata se može sačuvati u memoriju i kasnije preneti na PC za analizu u Kew Report softveru dostavljenom u sastavu kompleta

4106

 
Testeri otpornosti uzemljenja KEW 4200
 • Otpornosti uzemljenja od 0.05 do 1200Ω (preciznost 1,5%) mogu se meriti bez pomoćnih šiljaka uzemljivača. (Višeuzemljeni sistemi.)
 • True RMS – Precizna true RMS očitavanja AC struje uključujući izobličene talasne oblike od 1mA do 30.0A (preciznost 2%)
 • Noise Check Funkcija – Funkcija za detekciju struje koja ima uticaj na merenjeotpornosti uzemljenja i za prikaz „NOISE“ oznake na LCDu.
 • Memory Funkcija – memoriše i prikazuje do 100 mernih podataka.
 • Data hold Funkcija / Buzzer Funkcija / Funkcija pozadinskog osvetljenja
 • U skladu sa bezbednosnim standardima IEC 61010-1 : CAT.IV 300V Pollution degree2

4200

 
Testeri otpornosti uzemljenja KEW 4202
 • Razne korisne funkcije su dostupne na Android uređajima upotrebom Bluetooth komunikacije
 • Merenja u realnom vremenu mogu se preneti, prikazati i memorisati na Android uređaju (do 100 merenja)
 • Memorisani podaci uključuju merenje, GPS lokaciju i datum i vreme Jednostavno je proveriti na mapi „Kad“ i „Gde“ su izvršena merenja
 • Komparator funkcija na Android uređaju informiše kad je merna vrednost manja/veća od unapred zadate vrednosti
 • Merne funkcije otpornosti uzemljenje i struje curenj
 • Otpornosti uzemljenja od 0.05 do 1200Ω (preciznost 1,5%) mogu se meriti bez pomoćnih šiljaka uzemljivača u višeuzemljenim sistemima
 • True RMS očitavanja struja faze ili curenja od 0.1mA do 30.0A (preciznost 2%) daju vitalne dodatne informacije o mrežama uzemljenja
 • Filter funkcija nudi pojačani imunitet na električni šum i Noise oznaka se prikazuje u sredinama sa preterano velikim šumom

4202

 
Testeri otpornosti uzemljenja KEW 4300
 • Tester otpornosti uzemljenja uprošćenim metodom (2-polni metod)
 • 200/2000Ω (2 opsezi): automatska promena opsega.
 • Upozoravajući zvučni signal se aktivira pri 100Ω ili manje.
 • LED svetli kad se detektuje veliki napon zemlje .
 • Upozorenje na kolo pod naponom kad se detektuje 30V ili viši napon. (KEW 4300 detektuje napon čak i pri merenju otpornosti.
 • LED svetlo za osvetljenje mernih tačaka. (Uključuje i isključuje se automatski zavisno od ambijentalnog svetla.)
 • Mala test struja (maksimalno 2mA) bez aktivacije RCD
 • Merni opseg otpornosti uzemljenja od 0 do 2000Ω (preciznost 3%) i zemlja napona DC i AC 45-65Hz od 5 do 300V (preciznost 1%)

4300

 
Testeri otpornosti uzemljenja KEW 6010B
 • Multifunkcijski tester koji vrši 5 mernih funkcija u jednom instrumentu
 • Funkcija merenja otpornosti petlje uzemljenja preko šuko utičnice: 20/2000Ω, 15mA Test struja na 2000Ω (Bez aktivacije RCD)
 • Preciznost merenja impedanse petlje 3%

6010b

 
Testeri otpornosti uzemljenja KEW 6016
 • Multifunkcijski tester koji vrši 10 mernih funkcija u jednom instrumentu
 • Funkcija merenja otpornosti petlje uzemljenja preko šuko utičnice: 20/200/2000Ω  sa automatskom promenom opsega
 • 15mA Test struja na 2000Ω (Bez aktivacije RCD)
 • Preciznost merenja impedanse petlje 3%
 • Proračun očekivane struje kvara – PFC

6016

 
Testeri otpornosti uzemljenja FT6031-03
 • IP67 tester otpornosti uzemljenja otporna na vodu i prašinu!
 • Širok merni opseg od 0 do 2000 Ω (preciznost 1,5%)
 • Testira sve tipove uzemljenja od Klase A do Klase D i sve to u jednom uređaju
 • Konstrukcija otporna na prašinu i vodu – IP67 (vrhunska zaštita za industrijske uslove).
 • Merenje napona zemlje od 0 do 30V (preciznost 2,3%)
 • Minimizovano vreme povezivanja sa inovativnim uzemljivačkim štapovima i kablovskom motalicom

ft6031-03

 
Testeri otpornosti uzemljenja FT6380, FT6381
 • Jednostavno merenje otpornosti uzemljenja sa super tankim mernim kleštima
 • Merenje otpornosti uzemljenja za višeuzemljene sisteme u opsegu od 0,2 do 1600 Ω (preciznost 1,5%)
 • Merenje struje curenja sa absolutnom sigurnošću sa visokom osetljivošću 0.01 mA rezolucije (pri 20.00 mA opsegu)
 • Merenje struje opterećenja do 60.0 A (preciznost 2%)
 • Mogućnost obuhvatanja kleštima na najuskijim mestima
 • Transfer podataka na Android™ telefone upotrebom Bluetooth® bežične tehnologije
 • Transfer podataka u realnom vremenu i automatska generacija izveštaja na Android™ telefonu

slika FT6380 u ruci 2

 

 


Više informacija: Melco Buda d.o.o., Jurija Gagarina 257/II sprat/2, Novi Beograd , Srbija, tel: 011/6277410,035/613319 ,065/8003370, www.hioki-instrumenti.comwww.melcobuda.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)