Obezbedite sebi osećaj rada koji pruža profesionalni radni sto sa opemom ovim prenosivim instrumentom zahvaljujući njegovoj fleksibilnosti

Inženjeri širom sveta koriste Digilent Test and Measurement uređaje za testiranje i merenje, kako bi skratili vreme dizajniranja i povećali svoj uticaj tako što uvek imaju na dohvat ruke: osciloskop, logički analizator, analizator talasnih oblika i još mnogo toga.

Digilent proširuje liniju za ispitivanja i merenja namenjenu profesionalnom inženjeringu uvodeći ADP3450 i ADP3250 u već postojeću Analog Discoveri Pro liniju uređaja nudeći 4 kanalni (ADP3450) / 2 kanalni (ADP3250) analogni ulaz sa 14-bitnom rezolucijom do 0,5 GS/s. Kako bi pored toga išli i u korak sa sve digitalizovanijim svetom, 16 namenskih digitalnih kanala čine ADP3450 pravim osciloskopom mešovitih signala. Uključivanjem digitalnog napajanja, digitalnih izlaza, dvokanalnog arbitrarnog generatora proizvoljnih talasnih oblika i dva namenska eksterna trigera, Analog Discoveri Pro dolazi uz još 12 instrumenata, spremnih za analizu mešovitih sistemskih signala putem našeg besplatnog softvera, Wave-Forms.

 • Osciloskop
 • Napajanja
 • Data loger
 • Generator uzoraka
 • Analizator spektra
 • Analizator impedanse
 • Generator talasnih oblika
 • Voltmetar
 • Logički analizator
 • Statički I/O
 • Analizator mreže
 • Analizator protokola

Moćna softverska aplikacija sa više instrumenata
WaveForms je besplatna programska aplikacija za ADP3450 i ADP3250 i omogućava korišćenje dostupnih analognih i digitalnih instrumenata. Softver je tokom 10 godina postojanja usavršen uz pomoć povratnih informacija kupaca i sadrži korisnički interfejs prilagođen računaru i laptopu tako da korisnik ima osećaj da koristi tradicionalni softver namenjen profesionalnim radnim stolovima. Uređaji komuniciraju sa WaveForms preko USB ili internet konekcije sa vašim računarom omogućavajući korisnicima da uhvate, analiziraju i generišu mešovite signale i talasne oblike iz mešovitog domena.

Waveforms može da bude instaliran za manje od 60 sekundi i testiran bez hardvera koji korišćenjem sopstvene ugrađene demo funkcije. Pored upotrebe instrumenata, aplikacija Waveforms ima i alat za uređivanje skripti, koja omogućava prilagođeno skriptovanje instrumenta u JavaScripting jeziku.

WaveForm je dizajniran za rad na laptopu, desktop računaru i kompatibilan je sa Mac, Windows i Linux operativnim sistemima. WaveForm SDK je skup softverskih biblioteka i primera uz čiju pomoć aplikacija može da bude prilagođena kako bi kontrolisala Digilent uređaje za testiranje i merenje. Aplikacija podržava jezike C, C++, C#, Visual Basic i Python. Alati nezavisnih proizvođača su dostupni su za LabVIEW i MATHLAB.

Linux Test okruženje
Analog Discoveri Pro uvodi Linux režim. Linux režim predstavlja operativni sistem zasnovan na terminalima na samom uređaju koji je, u kombinaciji sa WaveForms SDK, fleksibilna polazna tačka za sve vrste namenskih testova i aplikacija. Inženjeri i obožavaoci merenja mogu pokretanjem već ugrađenog operativnog sistema na samom uređaju ili uz pomoć Wave-Forms aplikacije, iskoristiti strimovanje podataka putem eterneta, kao i skladištenje istih na uređaju, kako bi se obezbedio bafer sa milionima uzoraka merenja.

Napredno aktiviranje trigerom
Analog Discoveri Pro sadrži niz naprednih opcija aktiviranja trigerom. Instrumenti unutar WaveForms-a mogu se međusobno trigerovati, na primer, aktiviranje prikupljanje podataka osciloskopom na osnovu primljenog i dekodovanog digitalnog protokola. I spoljni signali mogu da trigeruju događaje pomoću dva namenska ulaza za spoljni trigerna zadnjoj strani uređaja.

Mogućnosti profesionalnih inženjera Digilent je uložio u kreiranje mnogih resursa za podršku, da bi mnogobrojne mogućnosti Analog Discovery Pro-a učinio pristupačnijim inžinjerima uključujući tu i : Vodič za početnike, Uputstva, Primere projekata. Dostupni izvori za Analog Discovery Pro su:

 • 1. Getting Started Guide: Vodič vas korak po korak vodi od raspakivanja do prvog merenja u GUI i Linux okruženju.
 • 2. Example projects: Možete pronaći primer automatizovanog testiranja u Linux okruženju koje koristi WaveForms SDK iz Linux režima, kako bi se skripte izvodile direktno bez hosta. Primer prenosa podataka preko interneta pokazuje kako da se postavi direktna veza sa uređaja na glavni računar na kojem je pokrenut WaveForms ili kako da se oba uređaja povežu na mrežu i daljinski kontroliše Analog Discoveri Pro. Vodič za uzorkovanje signala pri brzini od 0,5 GS/s pomoću Analog Discoveri Pro-a pokazuje kako postići najveću brzinu uzorkovanja Analog Discoveri Pro-a.

Za više vodiča, uputstava i aplikacija, pogledajte Analog Discovery Pro Resource Center.
Digilent Analog Discoveri Pro 3000 je dostupan u Distrelec, koji je Digilentov ovlašćeni distributer.

Aleksandar Dakić
Follow me