Automatsko generisanje napona za testiranje napona izdržljivosti korišćenjem rampa-tajmer funkcije.
Rampa-tajmer funkcija se može koristiti za testiranje napona izdržljivosti medicinske opremeu skladu sa procedurom u kojoj se prvo dovodi napon koji je manji od 50% vrednosti specificiranog napona, nakon čega se taj napon u roku od 10s postepeno povećava na specificiranu vrednost na kojoj se održava u trajanju od 1 minuta i nakon toga se opet smanjuje na vrednost manju od 50% specificirane u roku od 10 s.
Funkcija provere kontakata detektuje eventualni prekid žice ili raskvačenost kontakta i doprinosi pouzdanosti testa.
Ugrađeni stabilisani izvor napajanja sprečava promene testnog napona u slučaju promene napona napajanja i poboljšava pouzdanost testa.

grafik1

Primer postavljanja rampa-uzlazno i rampa-silazno AC napona 3174 HiTesatera

  • Vreme za koje se izlazni signal postavlja na inicijalnu vrednost je 0,3 s
  • Inicijalna vrednost napona je 50% specificirane vrednosti u testu
  • Vreme rampe-uzlazno je 10 s
  • Vreme testiranja pri specificiranom naponu je 60 s
  • Vreme rampe-silazno je 10 s
  • Krajnji napon rampe-silazno je 50% specificirane vrednosti u testu

 

Osobine HiTestera 3174

3174

Funkcija provere kontakta
AC Automatski tester Izolacije / Izdrživosti model 3174 je ekonomično rešenje koje nudi i funkcionalnost provere kontakta, kao i stabilizovani izvor napajanja radi sprečavanja redukovanja test pouzdanosti. Funkcija provere kontakta 3174 omogućava vam da detektujete prekide žice test kabla i loš kontakt tokom testiranja monitoringom mernih uslova u realnom vremenu. Ako se test kabl raskači ili se javi prekid žice tokom testiranja sa mernim uređajem koji ne nudi funkcionalnost provere kontakta, defektni test uzorci biće procenjeni
kao ispravni.

Voltmetar preciznost pri proveri kontakata :
Metod detekcije: Detekcija srednje vrednosti/konverzija efektivne vrednosti
Preciznost: Podešavanje ±50 V *Nepreciznost može porasti kad je izobličen talasni oblik.

Rezultati odlučivanja :
Omogućuje funkciju provere kontakta (ne povećava trajanje ciklusa).
LOW: Utvrđena pojava prekida u kablu kad nije detektovana struja provere.
HIGH: Gornja i donja granica za napon detekcije mogu se postaviti.
Utvrđena pojava prekida u kablu kad merni napon provere kontakta padne van opsega definisanog gornjom i donjom granicom.

Opseg podešavanja napona:
Testiranje izdrživog napona: 0.20-5.0 kV
Merenje otpornosti izolacije:
Gornja granica od 600 V i donja granica od 500 V;
gornja granica od 1,200 V i donja granica od 1,000 V

Funkcija blokade
Signal ulaz sa spoljnog uređaja poput automatskog testera može se koristiti da onemogući izlaz i spreči testiranje, osiguravajući bezbednost tokom automatskog testiranja i drugih primena.
Daljinska konfiguracija
Za modernizaciju test procesa proizvodnih linija, ovaj tester takođe nudi i konfiguraciju test parametara putem RS-232C (GP-IB) i očitavanje parametara sa EXT I/O interfejsa.

Kontinualna potpuno automatska testiranja izdrživog napona i otpornosti izolacije
3174 vam omogućava postavljanje nezavisnih test uslova uključujući test napon za testiranje izdrživog napona i otpornosti izolacije, i možete vršiti ove testove kontinualno. Pritiskom W→I tastera automatski se izvršava test izdrživog napona koji je praćen testom otpornosti izolacije, a pritiskom I→W tastera automatski se izvršava test otpornosti izolacije koji je praćen testom izdrživog napona.

Testiranje izdrživog napona
Test napon
Izlazni napon: AC 0.2 do 5 kV (50/60 Hz), izlaz jednog opsega
Metod izlaza napona: PWM komutacioni metod (0 V start; napon se može promeniti tokom generisanja izlaza)
Metod specifikacije napona: Digitalno (rezolucija podešavanja: 0.01 kV)
Preciznost izlaznog napona: ±1.5%
Maksimum nom. izlaza: AC 100 VA (5kV/20 mA) kontinualna procena
Transformator kapacitet: 100 VA
Voltmetar: Stvarna efektivna vrednosti
Digitalni metar: AC 0 kV do 5.00 kV
Preciznost: ±1.5% rdg
Izlazni talasni oblik: Sinus talas
Stopa promene napona: 15% ili manje Faktor izobličenja: 5% ili manje
Frekvencija : 50/60Hz (±0.2%)
Detekcija struje
Strujni merni opseg: 0.01 mA do 20 mA
Prikazana vrednost: Stvarna efektivna
Merni opsezi i rezolucije:
0.00-10.00 mA, 0.01 mA(10 mA opseg)
0.0-20.0 mA, 0.1 mA (20 mA opseg)
Merna preciznost:
±2% rdg ±0.05 mA(10 mA opseg)
±2% rdg ±0.5 mA(20 mA opseg)

Merenje otpornosti izolacije
Test napon
Nominalni napon: DC 500 V/1,000 V
Neopterećeni napon: 1.2xnom.napon
Nominalna merna struja: 1 do 1.2 mA
Struja kratkog spoja :
4 do 5 mA(500 V), 2 do 3 mA (1,000 V)
Merni opseg :
0.2 do 2,000 MΩ (500 V), 0.5 do 2,000 MΩ (1,000 V)
Garantovana preciznosti:
0.5 do 999 MΩ (500 V): ±4% rdg
1MΩ do 999 MΩ (1,000 V): ±4% rdg
1,000 MΩ do 2,000 MΩ: ±8% rdg
Merna rezolucija :
0.01 MΩ (0.20 MΩ do 19.9 MΩ)
0.1 MΩ (20.0 MΩ do 199.9 MΩ)
1 MΩ (200 MΩ do 2,000 MΩ)
Opsezi merne otpornosti :
2 MΩ, 20 MΩ, 200 MΩ, 2,000 MΩ (500 V)
4 MΩ, 40 MΩ, 400 MΩ, 2,000 MΩ (1,000 V)

Generalne Specifikacije
Digitalni displej: Fluorescentni
Monitoring funkcije: Izlazni napon, detektovana struja, otpornost izolacije
Monitoring period: min. 2 puta u sekundi
Radni opseg temperatura: 0°C do 40°C, 80% RH ili manje (bez kondenzacije)
Skladišni opseg temperatura: -10°C do 50°C, 90% RH ili manje (bez kondenzacije)
Temperature i vlažnost za garantovanu preciznost: 23 ±5°C, 80% RH ili manje (bez kondenzacije)
Garantovani period preciznosti: 1 godina
Radna sredina: Unutrašnja sa nadm. visinama do 2,000 m pri nivou zagađenja 2
Napon napajanja: AC 100 do 240 V
Frekvencija izvora napajanja: 50Hz/60Hz
Izdrživi napon izvor napajanja ka kućištu : 1.39 kV pri 10 mAza 15 s
Maksimum nom. snaga: 200VA
Dimenzije: 320(W) × 155(H) × 395(D) mm
Težina: Oko 15 kg
Primenjivi standardi:
EMC: EN61326 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Safety: EN61010-1


Više informacija: Melco Buda d.o.o., Hadzi Nikole Zivkovica br 2/15 ,Beograd , Srbija, tel: 011/2181609,035/613319 ,065/8003370, www.hioki-instrumenti.comwww.melcobuda.co.rs

Follow me