Poslednjih godina se jasno može primetiti trend u proizvodnji – manje serije u različitim formatima. Za to su potrebne mašine i pribor, koji garantuju maksimalnu fleksibilnost i bezbednost u proizvodnji.

Elesa+Ganter prati ovaj trend i razvila je proizvode, koji Vam pružaju podršku u radu.

Na koje proizvode iz asortimana Elesa+Ganter se ovde konkretno misli?
Elesa+Ganter Austrija trenutno ima 2 elektronska pokazivača položaja i jedan sistem za merenje dužine sa magnetnim senzorom – svi sa prenosom podataka preko radiofrekvencije – u programu, a koji se po želji mogu međusobno kombinovati.

DD52R-E-RF elektronski pokazivač položaja raspolaže 6-cifrenim LCD ekranom. Pomoću četiri funkcijske tipke se može birati inkrementalni ili apsolutni režim, menjati jedinica mere (mm, inč ili stepen), vratiti brojač, ili podesiti neka zadata Offset-vrednost.

Svuda, gde na raspolaganju ima malo mesta, primenjuju se nešto manji DD51-E-RF elektronski pokazivači položaja sa 5-cifrenim ekranom i tri funkcijske tipke.

Pošto oba pokazivača položaja imaju visoku klasu zaštite – IP65 tj. IP67 – oni su pogodni i za primenu tamo, gde je potrebno često pranje, čak i direktnim vodenim mlazom.

Bežičnim pokazivačima položaja sa prenosom podataka preko radiofrekvencije od Elesa+Ganter Austrija možete opremiti ne samo nove mašine. Moguće je brzo i jednostavno naknadno opremiti postojeće mašine, pošto nema dosadnih zamršenih kablova.

Pomoću radiofrekvencije sa kontrolnom jedinicom UC-RF se tako može povezati do 36 pokazivača položaja. Preko SPS-a (programabilnog logičkog kontrolera), povezanog sa kontrolnom jedinicom se lako i komforno može upravljati pokazivačem položaja.

Redovno menjanje formata pojednostavljuje podešavanje ciljne / aktuelne pozicije mašinskih delova, zbog čega ovaj sistem služi i kao vrsta sigurnosnog sistema. Ako se makar jedan jedini pokazivač položaja ne nalazi na ciljnoj poziciji, SPS (programabilni logički kontroler) sprečava početak proizvodnog ciklusa, kako bi se sprečili problemi tokom proizvodnje.

Zahvaljujući raspoloživim funkcijama i programabilnim podešavanjima, uređaj se može koristiti za razne primene, za sve veličine vretena, smerove obrtanja, merne jedinice itd.

U asortimanu je potpuno novi MPIR10-RF sistem za merenje dužine sa magnetnim senzorom i prenosom podataka pomoću radiofrekvencije. Zajedno sa specijalnim senzorom FC-MPI i magnetnom trakom M-Band-10 on čini celokupan sistem za merenje dužine i uglova (sa minimalnim radijusom od 65 mm).


Sva tri proizvoda raspolažu litijumskom baterijom, čiji je vek trajanja 3 godine.

Želimo da Vam ovde ukratko predstavimo još jedan proizvod – GN 817.6 vijak za blokadu sa senzorom za ispitivanje položaja od nerđajućeg čelika. Može se isporučiti u dva oblika – provera blokade bez zaključavanja odn. sa zaključavanjem.


Ako imate detaljnija pitanja posetite naši internet stranicu (www.elesa-ganter.com), tj. kontaktirajte tim Elesa+Ganter Srbija
(Aleksandar Popovic T: +381 63 650 397; M: prodaja@elesa-ganter.at)

 

Aleksandar Dakić
Follow me