WERMA pruža novo rešenje za logistiku
Kao pronalazači modularnih signalnih tornjeva, danas nudimo njima prilagođene dodatne optičke i audio sisteme namenjene logistici i opštoj industrijskoj primeni. Naš andon svetlosni sistem transformisan je u inteligentni bežično umreženi sistem koji alarmira kada je potrebna akcija. Za razliku od tradicionalnog jednostavnog dodatka, naš inteligentni bežični sistem ne prenosi signal o problemu samo vizuelno, već problem dokumentuje i precizno analizira promenu. Uz sve to, ANdonSPEED vam omogućava da optimizujete logistiku.

andonSPEED 1

AndonSPEED: Dobiti
Uz AndonSPEED neprekidno ćete štedeti vreme. Uočićete slabe karike vašeg sistema, precizno dokumentovati neproduktivno vreme i na taj način omogućiti da se lako izborite sa problemima.

andonSPEED 2

AndonSPEED, jednostavan, jasan, brz i efikasan
Najbolje rešenje je jednostavno rešenje: AndonSPEED vam vizuelizuje lokaciju problema. AndonSPEED je jednostavan za upotrebu, lako se razume, vema lako instalira i može se nadograditi zahvaljujući svojoj modularnosti. Promene statusa se prenose bežično sa radne stanice do centralne kontrolne stanice,, ako je potrebno može se poslati i e-mail odgovarajućem broju ljudi u timu. Ekspanzija “Head od line” vam može pružiti centralizovani pregled statusa radih stanica.

sema velika.cdr

  1. Primetite problem: Pakovanje može blokirati ili prepuniti konvejer. Tehnički problemi oduzimaju vreme. Uz AndonSPEED problemi na liniji se brzo uoče, signaliziraju i zatraži se tehnička podrška.
  2. Brza dopuna: Nedostatak materijala za pakovanje uzrokuje kašnjene. AndonSPEED omogućava da se pozovu članovi kolektiva kako bi brzo dopremili materijal.
  3. Pogrešan komad: Pogrešan komad ili nedostatak komada u delu pakovanja i isporuke dovodi do kašnjenja. AndonSPEED omogućava članu tima da primeti takvu situaciju bez potrebe da napusti radno mesto.
  4. Uočavanje tehničkog problema: Neočekivani tehnički problemi mogu dovesti do kašnjenja ili nestabilnosti rada. AndonSPEED vam transparentno daje uvid u status procesa na vašem radnom mestu.
  5. Dobijate jasan pregled radnih operacija: Kompleksne operacije je teško dobro vizuelno nadzirati sa radnog mesta. Uz AndonSPEED dobijate kompletan uvid u proces jednim pogledom.
  6. Optimizacija kapaciteta: Neujednačen obim posla može dovesti do prekomerne ili premale iskorišćenosti kapaciteta. Andon SPEED omogućava članovima tima da uoče ovaj problem kako bi ga brzo i efikasno otklonili.
  7. Sve jednim pogledom: Nisu sve radne stanice uočljive jednim pogledom člana tima. Uz AndonSPEED ili Head of line andon light dobijate kompletan pregled svih radnih stanica u bilo kom trenutku što vam omogućava da reagujete brzo.
  8. Učenje iz grešaka: Greške su često samo još jedan podatak na listi. Analiza uslova koji su do njih doveli je često nemoguća. AndonSPEED prikuplja i čuva podatke svih procesa i može izdati individualne izveštaje koji omogućavaju analizu grešaka i optimizaciju procesa.
  9. Poboljšanje procesa: Često nedostaju mnogi podaci sa radnih stanica. AndonSPEED obezbeđuje tačne, transparente i celovite podatke koji će vam pomoći da smanjite neproduktivno vreme rada i optimizujete procese.
  10. Kapacitet utovara: Često je teško videti koji ja je od utovarnih linija slobodna, a koja nije. AndonSPEED vam pokazuje koja utovarna linija je zauzeta, a koja je spremna za upotrebu.

 


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs

Aleksandar Dakić
Follow me